Мерење морфолошких карактеристика

Мерни инструменти за антропометријска мерења

Мерење антропометријских карактеристика се изводи по Интернационалном биолошком програму (ИБП) који обухвата 39 мера.

Инструменти на основу којих професори дијагностичког центра мере антропометријске карактеристике су:

  1. Никал – електронско мерење телесне масе и телесне висине. На дисплеју уређаја се очитава вредност телесне масе (0,100 г), док се вредност телесне висине очитава на вертикалној осовини (0,1 цм).
  2. Антропометар модел ГПМ – 101, процена лонгитудиналне димензионалности скелета (све мере које се односе на раст костију у дужину), процена трансверзалне димензионалности скелета (све мере које се односе на раст костију у ширину).
  3. Калипер модел ГПМ, процена количине поткожног (субкутаног) масног ткива у мм.
  4. Пластична децимална трака (0-200цм) која се користи за процену телесних обима (волуминозности).

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!