Мерење моторичких способности

Мерни инструменти за процену моторичких способности

За процену моторичких способности код деце предшколског узраста користиће се стандардизовани моторички тестови са добрим метријским карактерстикама провереним на великом узорку испитаника.

I За процену фактора структурирања кретања:

 • Полигон натрашке (0,1 с),

II За процену фактора интензитета ексцитације моторичких јединица:

 • Скок у даљ из места (цм),
 • Трчање 20 м из високог старта (0,1 с),

III За процену фактора функционалне синергије и регулације тонуса:

 • Тапинг руком (фрек.),
 • Претклон у седу разножно (цм),

IV За процену фактор трајања ексцитације моторичких јединица:

 • Подизање трупа за 60 с (фрек.),
 • Издржај у згибу подхватом (0,1 с).

За процену моторичких способности код деце млађег школског узраста користиће се моторички тестови по моделу „ЕУРОФИТ“ батерије тестова прописане од стране Комитета за развој спорта Савета Европе (Council of Europe, 1993).

I За процену опште равнотеже

 • Фламинго баланс тест (сек.)

II За процену сегментарне брзине

 • Тапинг руком (фрек.)

III За процену флексибилности у зглобу кука

 • Преткон у седу разножно (цм.)

IV За процену снаге опружача ногу

 • Скок удаљ из места (цм.)

V За процену снаге прегибача шаке

 • Динамометрија шаке (кг.)

VI За процену репетитивне снаге трбушних мишица

 • Подизање трупа из лежања (сек.)

VII За процену статичке снаге руку и раменог појаса

 • Издржај у згибу подхватом (сек.)

VIII За процену агилности

 • Чунасто трчање 10 x 5 метара (сек).

Поред наведених мерних инструмената за процену моторичких способности типа експлозивне снаге опружача ногу, професори дијагностичког центра примењују и тест Вертикални скок (цм.) који се компјутерски мери помоћу апарата Just Jump System.

Да би се сви мерни тестови за процену моторичких способности са децом реализовали са великом прецизношћу, користе се:

 1. Пластична центиметарска трака;
 2. Фреквенциона даска за тапинг,
 3. Штоперица Руцанор,
 4. Just Jump System.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!