Мерење функционалних способности

Мерни инструменти за процену функционалних способности

Мерење и праћење функционалних способности реализује се уз саверемене компјутерске дијагностичке поступке који су на располагању професорима дијагностичког центра.

  1. Polar Team System примењује се за мерење срчане фреквенце током активности. Овај компјутерски уређај садржи 10 преносних трансмитера – трака, пуњач, интерфаце и Polar Team  софтверски пакет. Свако дете носи само преносни појас око груди (трансмитер се стави на стернум), који меморише вредности пулса током оптерећења. Ти подаци се касније преносе у PC, ради детаљније анализе.
  2. Polar FT7 који се користи пре свега за тренутни индивидуални мониторинг срчаног рада током вежбања, а поред тога приказује брзину – тренутну, просечну и максималну, циљане зоне тренинга на бази брзине са визуелним и звучним алармом, тренутни, просечни и максимални број откуцаја срца.
  3. Апарат за мерење пулса и крвног притиска (LOGIKODIGIT). При мерењу крвног притиска, одређују се вредности систолног и дијастолног артеријског притиска, односно вредност максималног притиска у тренутку контракције срца (систола) и минимални притисак у тренутку када се срце опушта, односно када се коморе пуне крвљу (дијастола).
  4. Lactate Scout - Одређивање нивоа лактата у крви. Знајући ниво лактата у крви може се ефикасније одредити оптималан ниво физичке активности односно тренинга.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!