Мерење постуралног статуса

Мерни инструмети за процену постуралног статуса

Win Spine Pointer један је од најсавременијих инструмената у земљи и региону за одређивање става, облика кичменог стуба и мобилности а користе га професори дијагностичког центра у оквиру редовних дијагностичких прегледа код деце и одраслих.

Извештај за (Pointer Posture) приказује следеће информације:

Win Spine Pointer

 • Одређивање става, облика кичменог стуба и мобилности.
 • Извештај приказује линију гребена кичменог стуба у фронталној, трансверзалној и сагиталној равни.
 • Линија гребена се аутоматски дели на бројеве пршљенова.
 • Два мода (Pointer Posture, Pointer Mobility).

Извештај за (Pointer Posture)

Пројекција у сагиталној равни Укупна дужина спиналне прегледане линије у мм,

 • Дужина торакалног и лумбалног кичменог стуба,
 • Торзија карлице у степенима,
 • Укупан број углова торакалног и лумбалног кичменог стуба,
 • Сакрални угао, између тангенте кроз С1 и фронталне равни,
 • Укупан нагиб трупа

Пројекција у фронталној равни

 • Укошеност карлице
 • Укошеност карлице/рамена
 • Удаљеност лопатице десна/лева,
 • Разлика удаљености лопатице,
 • Разлика у висини карлице,
 • Разлика у висини рамена,
 • Латерални нагиб,
 • Сколиозна деформација,

Пројекција у трансверзалној равни

 • Ротација карлице/рамена,

Извештај за (Pointer Mobility)

Пројекција у сагиталној равни

 • Укупна дужина,
 • Торакална/лумбална дужина,
 • Линијски графикон укупно кифоза/лордоза,
 • Укупан нагиб торза,
 • Сакрални угао,

Пројекција у фронталној равни

 • Удаљеност лопатице десна/лева,
 • Разлика удаљености лопатице,

Удаљеност лопатице десна/лева

 • Ротација карлице/рамена.

Флексија/екстензија сагитална раван

 • Повећање дужине,
 • Смањење дужине,
 • Удаљеност лопатице десна/лева,
 • Разлика удаљености лопатице,
 • Мобилност флексије/екстензије,
 • Укупна мобилност флексије/екстензије:торакална, лумбална, карлична,
 • Нагиб

Латерална флексија, фронтална раван

 • Мобилност латералне флексије,
 • Укупна мобилност латерална флексија,
 • Торакална / лумбална,
 • Нагиб

Мерни инструменти за процену статуса сводова стопала

Компјутерски дигитални подограф професори дијагностичког центра користе у оквиру редовних дијагностичких прегледа код деце и одраслих. Компјутерски дигитални подограф SupOrt

 • Дијагноза статичких деформитета стопала код деце,
 • Са великом прецизношћу могу да се одвоје случајеви који захтевају третман,

У дечијем узрасту и у неким периодима младости нарочито је изражена опасност од спуштања сводова:

 • У периоду стајања и почетка ходања од 1-2 год.
 • Почетак предшколског и школског узраста
 • Нагли раст и добијање на телесној тежини у пубертету

Различити егзогени и ендогени узроци (нагла велика оптерећења, слабост лигамената, гојазност, неправилан начин живота, хипокинезија, хормонални поремећаји) доводе до истезања лигамената који одржавају сводове стопала.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!