Мерење густине минерала у кости

Мерни инструменти за процену густине минерала у кости

За процену густине минерала у кости користи се ултразвучно мерење које се добро подудара са резултатима DEXA и нема Х-зрачења.

Предност ове методе је што нема јонизујућег зрачења, па је погодна за експериментално мерење у епидемиолошким истраживањима или у избору ризичне популације.

Квантитативна ултразвучна дензитометрија кости заснива се на примени ултразвучних таласа фреквенције 200-1.000 kHz, и слабљењу фрекфенције при проласку кроз кост, на основу које се густина упоређује са оном коју изазива сама вода.

Мерење код ове методе може се изводити у подручју петне и палчане кости, прста и тибије.

Мерни инструменти за процену густине минерала у кости

  1. Ултразвучни коштани дензитометар Furuno CM200

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!