Одбрана завршног рада - Тешановић Јасна

Септембар. 13. 2019 12:00
Одбрана завршног рада -  Тешановић Јасна

Дана  13.09.2019. године у 12,00 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Тешановић Јасна

браниће завршни рад            Традиционална и модерна настава граматике у млађим разредима основне школе

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф.др Вељко Брборић - предсједник

2.  доц.др Милена Ивановић - ментор

3. доц.др Саша Ђукић - члан

Одбрана завршног рада је јавна и сви заинтересовани могу присуствовати.

Комисија је дужна да Студентској служби достави записник и све материјале и податке у вези са одбрањеним завршним радом у року од два дана.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!