Одбрана завршног рада - Татјана Перковић, Вања Стевић, Жељана Остојић, Милановић Јована

October. 17. 2019 11:00
Одбрана завршног рада - Татјана Перковић, Вања Стевић, Жељана Остојић, Милановић Јована

Дана  17.10.2019. године у 11,00 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Татјана Перковић

браниће завршни рад           Витамин Ц у служби здравља човјека

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф. др Драгица Милинковић - предсједник

2. проф. др Миленко Ћурчић - ментор

3. проф. др Стево Пашалић - члан

Одбрана завршног рада је јавна и сви заинтересовани могу присуствовати.

 

Дана  17.10.2019. године у 11,30 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Вања Стевић

браниће завршни рад           Рециклажа отпадног материјала у служби заштите животне средине

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф. др Стево Пашалић - предсједник

2. проф. др Миленко Ћурчић - ментор

3. проф. др Драгица Милинковић - члан

Одбрана завршног рада је јавна и сви заинтересовани могу присуствовати.

 

Дана  17.10.2019. године у 12,00 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Жељана Остојић

браниће завршни рад           Игра и њен значај у развијању појма броја код дјеце предшколског узраста

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф. др Миленко Ћурчић - предсједник

2. проф. др Драгица Милинковић - ментор

3. проф. др Стево Пашалић - члан

Одбрана завршног рада је јавна и сви заинтересовани могу присуствовати.

 

Дана  17.10.2019. године у 12,30 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Милановић Јована

браниће завршни рад           Значај и улога медија у настави природе и друштва

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф. др Драгица Милинковић - предсједник

2. проф. др Миленко Ћурчић - ментор

3. проф. др Стево Пашалић - члан

Одбрана завршног рада је јавна и сви заинтересовани могу присуствовати.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!