Одбрана завршног рада - Наташа Јовановић

October. 11. 2019 13:30
Одбрана завршног рада - Наташа Јовановић

Дана  11.10.2019. године у 13,30 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Наташа Јовановић

браниће завршни рад            Причање и препричавање у млађим разредима основне школе

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф. др Вељко Брборић - предсједник

2.  проф. др Милена Ивановић - ментор

3. доц. др Саша Ђукић - члан

Одбрана завршног рада је јавна и сви заинтересовани могу присуствовати.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!