Одбрана завршног рада - Мићић Мирјана, Лазић Снежана

October. 23. 2019 12:29
Одбрана завршног рада - Мићић Мирјана, Лазић Снежана

Дана  23.10.2019. године у 12,30 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Мићић Мирјана

браниће завршни рад            Пјевање пјесама у предшколској установи

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. доц. мр Гордана Спасојевић-Стојановић - предсједник

2. проф. др Десанка Тракиловић - ментор

3. доц. др Љубо Шкиљевић - члан

 

Дана  23.10.2019. године у 13,00 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Лазић Снежана

браниће завршни рад            Оркестар у разредној настави

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. доц. мр Гордана Спасојевић-Стојановић - предсједник

2. проф. др Десанка Тракиловић - ментор

3. доц. др Љубо Шкиљевић - члан

 

Одбрана завршног рада је јавна и сви заинтересовани могу присуствовати.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!