Одбрана завршног рада - Драгана Кнежевић, Данијела Јокић, Владан Вановац

Новембар. 06. 2019 11:00
Одбрана завршног рада - Драгана Кнежевић, Данијела Јокић, Владан Вановац

Дана  06.11.2019. године у 11,00 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Драгана Кнежевић

браниће завршни рад            Критички осврт на наставне садржаје ПиД у разредној настави

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. доц. др Драгана Радивојевић - предсједник

2. проф. др Стево Пашалић - ментор

3. доц. др Лидија Јовичић - члан

 

Дана  06.11.2019. године у 11,30 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Данијела Јокић

браниће завршни рад            Планирање породице и популациона политика

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. доц. др Лидија Јовичић - предсједник

2. проф. др Стево Пашалић - ментор

3. доц. др Драгана Радивојевић - члан

 

Дана  06.11.2019. године у 12, 00 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Владан Вановац

браниће завршни рад            Демографска одрживост и просторни развој града Бијељина у ГИС анализи

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. доц. др Драгана Радивојевић - предсједник

2. проф. др Стево Пашалић - ментор

3. доц. др Лидија Јовичић - члан

 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!