Одбрана завршног рада - Симикић Милица, Келава Драган

Новембар. 18. 2019 12:00
Одбрана завршног рада - Симикић Милица, Келава Драган

Дана  18.11.2019. године у 12,00 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Симикић Милица

браниће завршни рад           

Рециклажа отпадних пластичних материјала који се користе у машиноградњи

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф. др Милена Ивановић - предсједник

2. проф. др Богдан Марић - ментор

3. проф. др Татјана Думитрашковић - члан

 

Дана  18.11.2019. године у 12,30 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Келава Драган

браниће завршни рад           Примјена софтверских модела у настави техничког образовања

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф. др Татјана Думитрашковић - предсједник

2. проф. др Богдан Марић - ментор

3. проф. др Милена Ивановић - члан

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!