Одбрана завршног рада - Далиборка Чолић, Драгана Милановић, Тијана Бачић

Фебруар. 03. 2020 10:00
Одбрана завршног рада - Далиборка Чолић, Драгана Милановић, Тијана Бачић

Дана  03.02.2020. године у 10,00 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Далиборка Чолић

браниће завршни рад            ГиС у просторном планирању Зворничко-источносарајевске регије

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. доц. др Драгана Радивојевић - предсједник

2. проф. др Стево Пашалић - ментор

3. доц. др Лидија Јовичић - члан

 

Дана  03.02.2020. године у 10,30 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини, 

студент    Драгана Милановић

браниће завршни рад            Просторно-функционални развој предшколског васпитања и образовања на подручју Републике Српске

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. доц. др Лидија Јовичић - предсједник

2. проф. др Стево Пашалић - ментор

3. доц. др Драгана Радивојевић - члан

 

Дана  03.02.2020. године у 11,00 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Тијана Бачић

браниће завршни рад            Планирање породице у документима Уједињених нација

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. доц. др Драгана Радивојевић - предсједник

2. проф. др Стево Пашалић - ментор

3. доц. др Лидија Јовичић - члан

 

Одбрана завршног рада је јавна и сви заинтересовани могу присуствовати.

 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!