Одбрана завршног рада - Маја Будинчић

Јун. 17. 2020 10:00
Одбрана завршног рада - Маја Будинчић

Дана  17.06.2020. године у 10,00 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Маја Будинчић

браниће завршни рад            Креирање географских садржаја у настави ПиД,ПП,ПД

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. доц. др Драгана Радивојевић - предсједник

2. проф. др Стево Пашалић - ментор

3. доц. др Лидија Јовичић - члан

Одбрана завршног рада је јавна и сви заинтересовани могу присуствовати.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!