Одбрана завршног рада - Милана Марковић, Милена Ћирковић

Јул. 06. 2020 11:00
Одбрана завршног рада - Милана Марковић, Милена Ћирковић

Дана  06.07.2020. године у 11,00 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Милана Марковић

браниће завршни рад            Изванучионичка настава у настави природе и друштва

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф. др Драгица Милинковић - предсједник

2. доц. др Драгана Радивојевић - ментор

3. проф. др Миленко Ћурчић - члан

 

 

Дана  06.07.2020. године у 11,30 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Милена Ћирковић

браниће завршни рад           Самостални рад ученика у настави природе и друштва

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф. др Миленко Ћурчић - предсједник

2. доц. др Драгана Радивојевић - ментор

3. проф. др Драгица Милинковић - члан

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!