Одбрана завршног рада - Бојана Бојић, Цвија Николић

Јул. 20. 2020 11:00
Одбрана завршног рада - Бојана Бојић, Цвија Николић

Дана  20.07.2020. године у 11,00 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Цвија Николић

браниће завршни рад           Метода моделовања у рјешавању проблемских задатака на предшколском узрасту

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф. др Миленко Ћурчић - предсједник

2. проф. др Драгица Милинковић - ментор

3. доц. др Драгана Радивојевић - члаn

 

Дана  20.07.2020. године у 11,30 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Бојана Бојић

браниће завршни рад           Истраживачке активности предшколске дјеце с циљем упознавања околине

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф. др Милемко Ћурчић - предсједник

2. доц. др Драгана Радивојевић - ментор

3. проф. др Драгица Милинковић - члан

Одбрана завршног рада је јавна и сви заинтересовани могу присуствовати

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!