Одбрана завршног рада - Грујичић Ђорђе, Александра Лазић

Август. 27. 2020 11:00
Одбрана завршног рада - Грујичић Ђорђе, Александра Лазић

Дана  27.08.2020. године у 11,00 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Грујичић Ђорђе

браниће завршни рад           Ваздух као абиотички фактор у настави природе и друштва

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф. др Драгица Милинковић - предсједник

2. проф. др Миленко Ћурчић - ментор

3. доц. др Драгана Радивојевић - члан

 

 

Дана  27.08.2020. године у 11,30 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Александра Лазић

браниће завршни рад           Облици наставног рада на часу у почетној настави математике

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф. др Миленко Ћурчић - предсједник

2. проф. др Драгица Милинковић - ментор

3. доц. др Драгана Радивојевић - члан

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!