Одбрана завршног рада - Стојановић Јелена

Септембар. 10. 2020 12:00
Одбрана завршног рада - Стојановић Јелена

Дана  10.09.2020. године у 12,00 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини, ,

студент    Стојановић Јелена

браниће завршни рад Игра у формирању појмова простора, просторних односа и просторне оријентације код предшколске дјеце

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф. др Миленко Ћурчић - предсједник

2. проф. др Драгица Милинковић - ментор

3. доц. др Драгана Радивојевић - члан

Одбрана завршног рада је јавна и сви заинтересовани могу присуствовати.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!