Одбрана завршног рада - Мијатовић Тијана, Тешић Елена, Јањушић Драгана

Септембар. 21. 2020 12:00
Одбрана завршног рада - Мијатовић Тијана, Тешић Елена, Јањушић Драгана

Дана  21.09.2020. године у 12,00 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Мијатовић Тијана

браниће завршни рад            Рециклажа пољопривредног отпада

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. доц. др Небојша Митровић - предсједник

2. проф. др Богдан Марић - ментор

3. доц. др Лидија Јовичић - члан

 

Дана  21.09.2020. године у 12,30 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Тешић Елена

браниће завршни рад            Потенцијални отпад

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. доц. др Лидија Јовичић - предсједник

2. проф. др Богдан Марић - ментор

3. доц. др Небојша Митровић - члан

 

Дана  21.09.2020. године у 13,00 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Јањушић Драгана

браниће завршни рад            Методе обраде и рециклажа комуналног отпада

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. доц. др Небојша Митровић - предсједник

2. проф. др Богдан Марић - ментор

3. доц. др Лидија Јовичић - члан

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!