Одбрана завршног рада - Божић Јелена

Септембар. 21. 2020 10:30
Одбрана завршног рада - Божић Јелена

Дана  21.09.2020. године у 10,30 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Божић Јелена

браниће завршни рад           Природна и друштвена средина као извор почетних математичких појмова

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф. др Миленко Ћурчић - предсједник

2. проф. др Драгица Милинковић - ментор

3. доц. др Драгана Радивојевић - члан

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!