Одбрана завршног рада - Стојановић Јована, Реџић Амра, Марина Божановић

Септембар. 22. 2020 10:00
Одбрана завршног рада - Стојановић Јована, Реџић Амра, Марина Божановић

Дана  22.09.2020. године у 10,00 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Стојановић Јована

браниће завршни рад            Дијете и музичко стваралаштво

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. доц. мр Гордана Спасојевић-Стојановић - предсједник

2. проф. др Десанка Тракиловић - ментор

3. доц. др Љубо Шкиљевић - члан

 

Дана  22.09.2020. године у 10,30 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Реџић Амра

браниће завршни рад            Музички даровито дијете

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. доц. мр Гордана Спасојевић-Стојановић - предсједник

2. проф. др Десанка Тракиловић - ментор

3. доц. др Љубо Шкиљевић - члан

 

 

Дана  22.09.2020. године у 11,30 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Марина Божановић

браниће завршни рад           Афективна везаност као основ развоја личности

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. доц. др Марица Травар - предсједник

2. проф. др Сања Опсеница - ментор

3. доц. мр Гордана Спасојевић-Стојановић - члан

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!