Одбрана завршног рада - Гајић Александра

October. 20. 2020 10:00
Одбрана завршног рада - Гајић Александра

Дана  20.10.2020. године у 10,30 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Гајић Александра

браниће завршни рад   Предшколско васпитање и образовање као једна од најважнијих друштвених дјелатности

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф. др Сања Опсеница - предсједник

2. доц. др Марица Травар - ментор

3. проф. др Милена Ивановић - члан

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!