Oдбранa мастер рада кандидата Александре Милошевић

Јул. 09. 2018 11:00
Oдбранa мастер рада кандидата Александре Милошевић

Одбрана завршног (мастер) рада Милошевић Александре из Добоја заказује се за дан 09.07.2018. године са почетком у 11:00 часова.

Одбрана ће се обавити у сали Педагошког факултета  у Бијељини.

Завршни рад под називом „Модели рада у продуженом боравку пројектно и акционо истраживање“ биће брањен пред Комисијом у саставу:

  1. проф. др Миленко Ћурчић, редовни професор, предсједник,
  2. проф. др Стево Пашалић, редовни професор, ментор,
  3. проф. др Драгица Милинковић, ванредни професор, члан.

Одлука о одбрани завршног рада објавиће се на web страници факултета и на огласној табли факултета.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!