Одбрана завршног рада - Анђела Илић

Септембар. 01. 2021 13:00
Одбрана завршног рада - Анђела Илић

Дана  01.09.2021. године у 13,00 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Анђела Илић

браниће завршни рад            Говорне и пјеване бројалице

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. доц. мр Јелена Тракиловић - предсједник

2. проф. др Десанка Тракиловић - ментор

3. доц. др Љубо Шкиљевић - члан

Одбрана завршног рада је јавна и сви заинтересовани могу присуствовати.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!