Септембар. 16. 2021 10:00

Дана  16.09.2021. године у 10,00 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Митрић Маријана

браниће завршни рад            Настава природе и друштва у комбинованим разредима

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. доц. др Лидија Јовичић - предсједник

2. проф. др Стево Пашалић - ментор

3. доц. др Драгана Радивојевић - члан

 

Дана  16.09.2021. године у 10,30 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Стевановић Милијана

браниће завршни рад            Класификација и анализа проблема које ученици имају у школском раду и учењу

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф. др Стево Пашалић - предсједник

2. доц. др Лидија Јовичић - ментор

3. доц. др Драгана Радивојевић - члан

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!