Одбрана завршног (мастер) рада Милошевић Тијане

Септембар. 25. 2018 10:00
Одбрана завршног (мастер) рада Милошевић Тијане

Одбрана завршног (мастер) рада Милошевић Тијане из Зворника заказује се за дан 25.09.2018. године са почетком у 10:00 часова.

Одбрана ће се обавити у сали Педагошког факултета  у Бијељини.

Завршни рад под називом „Метеоролошке појаве и њихова интерпретација у настави природе и друштва у основној школи – методолошко истраживачки оквир“ биће брањен пред Комисијом у саставу:

  1. проф. др Миленко Ћурчић, предсједник,
  2. проф. др Стево Пашалић, ментор,
  3. проф. др Драгица Милинковић,члан.

Одлука о одбрани завршног рада објавиће се на web страници факултета и на огласној табли факултета.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!