Oдбранa завршног рада - Мићо Милановић и Владан Ђокић

Новембар. 05. 2018 12:00
Oдбранa завршног рада - Мићо Милановић и Владан Ђокић

Дана  05.11.2018. године у 11,30 сати,   студент    Мићо Милановић

браниће завршни рад           Природно кретање становништва на примеру моје околине - Зворник

Дана  05.11.2018. године у 12,00 сати,   студент    Владан Ђокић

браниће завршни рад           Завичај и Република Српска – становништво у фокусу исхода учења у настави ПиД

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф. др Миленко Ћурчић - предсједник

2. проф. др Стево Пашалић - ментор

3. проф. др Драгица Милинковић - члан

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!