Oдбранa завршног рада - Мартић Јелена

Новембар. 19. 2018 12:30
Oдбранa завршног рада - Мартић Јелена

Дана  19.11.2018. године у 12,30 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини, студент    Мартић Јелена

браниће завршни рад           Гојазност ученика у примарној едукацији

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. доц. др Небојша Митровић - предсједник

2. проф. др Далибор Стевић - ментор

3. доц. др Љубо Шкиљевић – члан

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!