Oдбранa завршног рада - Танацковић Жељка

Јануар. 18. 2019 13:30
Oдбранa завршног рада - Танацковић Жељка

Дана  18.01.2019. године у 13,30 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Танацковић Жељка

браниће завршни рад           Деформитети стопала код дечака у млађем школском узрасту

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. доц. др Небојша Митровић - предсједник

2. проф. др Далибор Стевић - ментор

3. проф. др Драган Мартиновић - члан

 

 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!