Oдбранa завршног рада - Александра Мићић

Јануар. 21. 2019 11:30
Oдбранa завршног рада - Александра Мићић

Дана  21.01.2019. године у 11,30 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Александра Мићић

браниће завршни рад           Мој завичај - Тузла

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф. др Миленко Ћурчић - предсједник

2. проф. др Стево Пашалић - ментор

3. проф. др Драгица Милинковић - члан

Одбрана завршног рада је јавна и сви заинтересовани могу присуствовати.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!