Oдбранa завршног рада - Драгана Марић

Јануар. 21. 2019 12:00
Oдбранa завршног рада - Драгана Марић

Дана  21.01.2019. године у 1200 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Драгана Марић

браниће завршни рад            Примјена пројектне наставе у изучавању друштвених садржаја у настави

                                                природе и друштва

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф. др Драгица Милинковић - предсједник

2. проф. др Стево Пашалић - ментор

3. проф. др Миленко Ћурчић - члан

Одбрана завршног рада је јавна и сви заинтересовани могу присуствовати.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!