Одбрана завршног рада - Борислава Марјановић

Фебруар. 04. 2019 11:30
Одбрана завршног рада - Борислава Марјановић

Дана  04.02.2019. године у 11,30 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Борислава Марјановић

браниће завршни рад           Улога и значај календара у настави природе и друштва

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф. др Драгица Милинковић - предсједник

2. доц. др Драгана Радивојевић - ментор

3. проф. др Миленко Ћурчић - члан

Одбрана завршног рада је јавна и сви заинтересовани могу присуствовати.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!