Одбрана мастер рада Славице Пејић

Фебруар. 04. 2019 12:00
Одбрана мастер рада Славице Пејић

Одбрана завршног (мастер) рада Славице Пејић  из Бијељине заказује се за дан 04.02.2019. године са почетком у 12 часова.

Одбрана ће се обавити у сали Педагошког факултета у Бијељини.

Завршни рад под називом „Ставови и искуства просвјетних радника о хеуристичкој настави природе и друштва“ биће брањен пред Комисијом у саставу:

  1. проф. др Миленко Ћурчић, предсједник,
  2. доц. др Драгана Радивојевић, ментор,
  3. проф. др Драгица Милинковић, члан.

Одлука о одбрани завршног рада објавиће се на web страници факултета и на огласној табли факултета.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!