Одбрана завршног рада - Милица Стојанчевић

Март. 20. 2019 12:30
Одбрана завршног рада - Милица Стојанчевић

Дана  20.03.2019. године у 12,30 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Милица Стојанчевић

браниће завршни рад            Дијете и музичка игра

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. доц. мр Гордана Спасојевић-Стојановић - предсједник

2. проф. др Десанка Тракиловић - ментор

3. доц. др Љубо Шкиљевић - члан

Одбрана завршног рада је јавна и сви заинтересовани могу присуствовати.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!