Одбрана мастер рада Драгане Стевић

Март. 28. 2019 10:00
Одбрана мастер рада Драгане Стевић

Одбрана завршног (мастер) рада Драгане Стевић из Бијељине  заказује се за дан 28.03.2019. године са почетком у 10 часова.

Одбрана ће се обавити у сали Педагошког факултета у Бијељини.

Завршни рад под називом „Преваленца деформитета стопала код деце узраста од шест до седам година“, биће брањен пред комисијом у саставу:

1. проф. др Далибор Стевић, предсједник

2. доц. др Небојша Митровић, ментор

3. доц. др Љубо Шкиљевић, члан

Одлука о одбрани завршног рада објавиће се на web страници факултета и на огласној табли факултета.

Завршни рад кандидата се налази у библиотеци факултета и доступан је на увид заинтересованим лицима сваким радним даном од 8 до 14 часова.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!