Одбрана завршног рада - Славица Тодоровић

Март. 28. 2019 11:00
Одбрана завршног рада -  Славица Тодоровић

Дана  28.03.2019. године у 11,00 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Славица Тодоровић

браниће завршни рад           Деформитети стопала код девојчица млађег школског узраста

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. доц. др Љубо Шкиљевић - предсједник

2. проф. др Далибор Стевић - ментор

3. доц. др Небојша Митровић - члан

Одбрана завршног рада је јавна и сви заинтересовани могу присуствовати.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!