Одбрана завршног рада - Митровић Драгана

Јун. 17. 2019 13:00
Одбрана завршног рада - Митровић Драгана

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е

о именовању Комисије и  одбрани завршног рада

Дана  17.06.2019. године у 13,00 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Митровић Драгана

браниће завршни рад           Рециклажа и поновна употреба стакленог отпада

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф. др Татјана Думитрашковић - предсједник

2. проф. др Богдан Марић - ментор

3. проф. др Милена Ивановић - члан

Одбрана завршног рада је јавна и сви заинтересовани могу присуствовати.

Комисија је дужна да Студентској служби достави записник и све материјале и податке у вези са одбрањеним завршним радом у року од два дана.

                                                                              Д Е К А Н

                                                                      проф. др Далибор Стевић

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!