Одбрана завршног рада - Бојан Видаковић

Јул. 09. 2019 10:30
Одбрана завршног рада - Бојан Видаковић

Дана  09.07.2019. године у 10,30 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Бојан Видаковић

браниће завршни рад           Дјеца и виртуелни свијет

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. доц. мр Гордана Спасојевић-Стојановић - предсједник

2. проф. др Сања Опсеница - ментор

3. доц. др Сања Милић - члан

Одбрана завршног рада је јавна и сви заинтересовани могу присуствовати.

Комисија је дужна да Студентској служби достави записник и све материјале и податке у вези са одбрањеним завршним радом у року од два дана.

                                                                                   Д Е К А Н

                                                                        проф. др Далибор Стевић

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!