Одбрана завршног рада - Гордана Михајловић

Јул. 10. 2019 10:30
Одбрана завршног рада -  Гордана Михајловић

Дана  10.07.2019. године у 10,30 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Гордана Михајловић

браниће завршни рад           Учење путем открића у настави природе и друштва

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. проф. др Драгица Милинковић - предсједник

2. доц. др Драгана Радивојевић - ментор

3. проф. др Миленко Ћурчић - члан

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!