Одбрана завршног рада - Ивана Пантић

Септембар. 17. 2019 11:00
Одбрана завршног рада - Ивана Пантић

Дана  17.09.2019. године у 11,00 сати у просторијама Педагошког факултета у Бијељини,

студент    Ивана Пантић

браниће завршни рад            Улога васпитача у развоју музичких способности у раду са предшколском дјецом

Комисију за одбрану завршног рада сачињавају:

1. доц. мр Гордана Спасојевић-Стојановић - предсједник

2. проф. др Десанка Тракиловић - ментор

3. доц. др Љубо Шкиљевић - члан

Одбрана завршног рада је јавна и сви заинтересовани могу присуствовати.

Комисија је дужна да Студентској служби достави записник и све материјале и податке у вези са одбрањеним завршним радом у року од два дана.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!