др Јелина Ђурковић

Ванредни професор

Образовање:

 • Доктор наука: Универзитет у Београду, народна књижевност, тема : Сакупљачки рад Новице Шаулића (2002.)
 • Магистар: Универзитет у Београду, Филолошки факултет, народна књижевност, тема: Максим Шкрлић, Вуков сарадник (1995.)
 • Професор историје југословенских књижевности и српскохрватског језика, Универзитет у Сарајеву, Филозофски факултет  (1977.)  

Звања:

 • 1995. - асистент – Учитељски факултет у Бијељини
 • 1997. – виши асистент – Учитељски факултет у Бијељини
 • 2003. - доцент– Педагошки факултет у Бијељини
 • 2015. - ванредни професор– Педагошки факултет у Бијељини

Област научног истраживања:

 • Усмена књижевност
 • Национална књижевност
 • Култура

Предмети:

 • На основним студијама: Књижевност, Народна књижевност, Књижевност за дјецу
 • Мастер студије: Књижевност за дјецу на програму за васпитаче

Остале важне информације:

Страни језици: енглески и руски
Чланство у организацијама:

 • Чланица Удружења књижевника Републике Српске

Одабране референце:

 1. Stihovi mladih (1969), алманах Клуба писаца Тузле

 2. Riječi, Izbor iz stvaralaštva prosvjetnih radnika (1990), Sarajevo, кратка прича

 3. Јелина Ђурковић (1996) Печати, књига пјесама, Бијељина

 4. Јелина Ђурковић (2002) Вилина влас, књига пјесама, Српско Сарајево

 5. Залог, (2004) Бања Лука, зборник, поезија

 6. Семберска лира (2004), поезија, Бијељина

 7. Корени, Часопис у часопису, 23-24/2007 (2007) Куманово, поезија

 8. Izgubljene zvijezde (2008), Sarajevo

 9. Српска поетска плетеница 2 (2008) Нови Сад, зборник поезије

Књиге: 

Јелина Ђурковић, 2011. Дијалог с традицијом. СПКД „Просвјета“ Општински одбор Бијељина.
Јелина Ђурковић, 2014. Фантастика метафоре. Шкрлићево расклапање усмених прозних образаца. Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале.
Јелина Ђурковић, 2010. Приручник библиотекарства. Педагошки факултет, Бијељина.

Наука и струка:

 1. Максим Шкрлић, Вуков пјевач,(1996) Српска вила, Бијељина
 2. Књига којој се вјерује (1996), Змијање,  Бања Лука
 3. Од колективне матрице ка личном изразу (1997), Норма, Сомбор
 4. Источницима   у походе (1997) Путеви, Бања Лука
 5. Прилог проучавању Вишњићевог десетерца (1998), Српска вила, Бијељина
 6. Православна поетика и поетика православља (1999) Ослобођење, Српско Сарајево
 7. Свежањ књижевности за дјецу(2002), Ослобођење, Српско Сарајево
 8. Душа језика иза седам гора (2005), Дијаспора,  Стокхолм
 9. Трагови усменог наслијеђа у романима Меше  Селимовића (2010), Српска вила,  Бијељина И десетине приказа и рецензија.
 10. Јелина Ђурковић, 2011. Вишњићев продор ка слободи. Братство, Друштво „Свети Сава“, Београд, XV, 117-143.
 11. Јелина Ђурковић, 2011. Тадија се у гробу окренуо. Радови филозофског факултета . Филолошке науке, Пале, 13, књ.1, 795-803.
 12. Јелина Ђурковић, 2012. Српска народан љубавна лирика. Српска вила, Бијељина, XVIII, 35, 26-34.
 13. Јелина Ђурковић, 2012. Видјети и предвидјети. Српска вила, Бијељина, XVIII, 36, 5-8.
 14. Јелина Ђурковић, 2012. Премотавање неспокоја. Радови Филозофског факултета. Филолошке науке. Пале, број 14, 75-84.
 15. Јелина Ђурковић, 2013. Шта би Вишњић данас видио. Српска вила, Бијељина,  XIX, 37, 5-7.
 16. Јелина Ђурковић, 2013. Двије верзије романа за дјецу. Нова школа, Педагошки факултет, Бијељина, VIII, 11, 231-242.
 17. Јелина Ђурковић, 2013. Од класичног ка Његошевом десетерцу. Српска вила, Бијељина, XIX, 38, 48-60.
 18. Јелина Ђурковић, 2014. Православна поетика модерног монаха. Српска вила Бијељина, XX, 39, 199-205.
 19. Јелина Ђурковић, 2014. Афоризам наш насушни. Поговор у: Момчило Копривица: Било нам је добро, не поновило се. ИП „Младост“, Бијељина,71-78.
 20. и у: Јелина Ђурковић, 2014. Афоризам наш насушни. Носорог, Међународни часопис за сатиру, хумор и карикатуру, Бања Лука, 151, 10.

Умјетност 

Јелина Ђурковић, 2010.Млада Гојковица. Јефимија. Уз сонете. У: Василије Шаиновић, Антологија ратне лирике Републике Српске,1992-2002. Добој, 371-373.
Елина Джуркович, 2013. Jeлена Анжујска, Знаци 3, Варна. 
Јелина Ђурковић, 2013. Свјетлице: Јелена Анжујска, Јелена Босанска, Јелена Савојска. Багдала, Крушевац, 17-18. 
Јелина Ђурковић, 2014. Тисућљетна повјест прљавих чарапа. Луча, Сомбор ...
Јелина Ђурковић, 2014. Минус протеин/Protein deficient. У: Срце птице и срце човјека/Heart of a Bird And Heart of a Man. Избор из савремене књижевности Републике Српске, НУБ Републике Српске. Двојезично издање, промовисано на Међународном сајму књиге у Солуну 2014.

др Јелина Ђурковић
Датум и место рођења: 3. 1. 1953. Шековићи
Тел: +387 55 415 400 лок 2940
е-mail: jelina.djurkovic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: уторак 12,00 -13,00 у кабинету 40

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Јелина Ђурковић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!