др Јелина Ђурковић

Ванредни професор

Образовање:

 • Доктор наука: Универзитет у Београду, народна књижевност, тема : Сакупљачки рад Новице Шаулића (2002.)
 • Магистар: Универзитет у Београду, Филолошки факултет, народна књижевност, тема: Максим Шкрлић, Вуков сарадник (1995.)
 • Професор историје југословенских књижевности и српскохрватског језика, Универзитет у Сарајеву, Филозофски факултет  (1977.)  

Звања:

 • 1995. - асистент – Учитељски факултет у Бијељини
 • 1997. – виши асистент – Учитељски факултет у Бијељини
 • 2003. - доцент– Педагошки факултет у Бијељини
 • 2015. - ванредни професор– Педагошки факултет у Бијељини

Област научног истраживања:

 • Усмена књижевност
 • Национална књижевност
 • Култура

Предмети:

 • На основним студијама: Књижевност, Народна књижевност, Књижевност за дјецу
 • Мастер студије: Књижевност за дјецу на програму за васпитаче

Остале важне информације:

Страни језици: енглески и руски
Чланство у организацијама:

 • Чланица Удружења књижевника Републике Српске

Одабране референце:

 1. Stihovi mladih (1969), алманах Клуба писаца Тузле

 2. Riječi, Izbor iz stvaralaštva prosvjetnih radnika (1990), Sarajevo, кратка прича

 3. Јелина Ђурковић (1996) Печати, књига пјесама, Бијељина

 4. Јелина Ђурковић (2002) Вилина влас, књига пјесама, Српско Сарајево

 5. Залог, (2004) Бања Лука, зборник, поезија

 6. Семберска лира (2004), поезија, Бијељина

 7. Корени, Часопис у часопису, 23-24/2007 (2007) Куманово, поезија

 8. Izgubljene zvijezde (2008), Sarajevo

 9. Српска поетска плетеница 2 (2008) Нови Сад, зборник поезије

Књиге: 

Љубомир Зуковић, Јелина Ђурковић, (2017), Вукови пјевачи из Босне и Херцеговине.- Бијељина: Педагошки факултет Бијељина, Београд: Свет књиге.- 160 стр.- ISBN 978-86-7396-629-8.

Ј. Ђурковић (2017), Зарубице, кратка проза.-Београд: Свет књиге.- стр.78.- ISBN 978-86-7396-620-5.

Ј. Ђурковић, (2014), Фантастика метафоре. Шкрлићево расклапање усмених прозних образаца. – Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву.- 252 стр.- ISBN 978-99938-47-62-5.

Ј. Ђурковић, (2011), Дијалог с традицијом. – Бијељина: СПКД „Просвјета“ Општински одбор. – 205 стр.- ISBN 978-99938-44-40-2.
Ј. Ђурковић, (2010), Приручник библиотекарства.-  Бијељина: Педагошки факултет.- 66 стр.

Ј. Ђурковић (2002) Вилина влас, књига пјесама, Српско Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.-92 стр.- ISBN 86-01-05091-3.

Ј. Ђурковић (1996)  Печати, Бијељина: Контакт-М магазин,  књига пјесама.

 

Зборници:

Ћопићево стољеће: Зборник радова поводом стогодишњице рођења, (2016), Бања Лука: АНУРС, 2016.- ISBN 978-99938-21-77-9, 161-172.

 Филип Вишњић (1767-1834). – Шидине: Ванредно издање поводом 250-годишњице рођења Филипа Вишњића, часопис за културу (15), Шид, 2017.- ISSN 0354-8953.- 29-41.

Stihovi mladih (1969), алманах Клуба писаца Тузле.

Riječi, Izbor iz književnog stvaralaštva prosvjetnih radnika (1990), Sarajevo: NIRO „Prosvjetni list” .- UDK 886. 1/2 – 822.- 86-89.

Залог, (2004) Бања Лука: Удружење књижевника Српске, зборник, поезија

Семберска лира (2004),  Бијељина: Књижевни клуб «Јован Дучић». – ISBN 99938-44-06-3.- 74-80, поезија

Корени, Часопис у часопису, 23-24/2007 (2007.- Куманово: Друштво за наука и култура «Парадигма».- 3821-3822.- поезија

Izgubljene zvijezde Prigodna stopjesmica bosanskohercegovačkih pjesnikinja od 1908. do 2008. (2008).-  Sarajevo: HKD Napredak. – ISBN 978-9958-840-38-8, 131.

Српска поетска плетеница 2 (2008) Нови Сад: Прометеј : Радио-телевизија Војводине.- ISBN 978-86-515-0192-3.- 68-69.- зборник, поезија

Срце птице и срце човјека/ Heart of a Bird And Heart of a Man: избор из савремене књижевности Републике Српске, (2014). -  Бања Лука:  НУБ Републике Српске .-  ISBN 978-99938-30-70-2. – 56.  

Словоприношеније,Савремени словенски поети,(2017), Варна: Словенска литературна и артистична академија. – ISBN: 978-954-2930-28-0. – 131.

Поетике,  (2017), Други међународни сусрети писаца, Бања Лука:  Удружење књижевника Републике Српске; Београд: ИП «Филип Вишњић» ISBN 978-99976-685-1-6.- 21-23. 

Наука и струка, избор:

Максим Шкрлић, Вуков пјевач и сарадник (1996). – Бијељина:  Српска вила, часопис за књижевност, науку и културу. – ISSN 0354-7116, II, 2, - 59-72.

  Књига којој се вјерује (Љубомир Зуковић: «Српска је рођена») .- (1996), Змијање,  Бања Лука

 Од колективне матрице ка личном изразу (особености приповиједања Максима Шкрлића).- (1997), Норма, Сомбор

Источницима   у походе ( Милорад Лазић: „Први сан“, Глас српски, Бања Лука, 1997).- Бања Лука:  Путеви – Нова серија – Часопис за књижевност и културу, окт-дец.1997, 89-92.

Прилог проучавању Вишњићевог десетерца (1998). – Бијељина:  Српска вила, часопис за књижевност, науку и културу. – ISSN 0354-7116, IV, 8.

Православна поетика и поетика православља (Милорад Лазић: «Освит»). – (1999) Ослобођење, Српско Сарајево

 Свежањ књижевности за дјецу (2002), Ослобођење, Српско Сарајево

Душа језика иза седам гора (2005), Дијаспора,  Стокхолм

Трагови усменог наслијеђа у романима Меше  Селимовића (2010). – Бијељина:  Српска вила, Часопис за књижевност, науку и културу. -  ISSN 0354-7116, XVI, 32.

 Вишњићев продор ка слободи (2011).- Братство, Друштво „Свети Сава“, Београд, XV, 117-143.

 Тадија се у гробу окренуо (Љубомир Зуковић: Семе распре проклијало).- (2011).- Радови филозофског факултета . Филолошке науке, Пале, 13, књ.1, 795-803.

Загонетке Хасанагине поруке (2011).-  Бијељина: Српск вила, ISSN 0354-7116, XVII, 33, 27-38.

 Српска народан љубавна лирика (2012).- Српска вила, Бијељина, ISSN 0354-7116, XVIII, 35, 26-34.

 Видјети и предвидјети(2012).- Српска вила, Бијељина, ISSN 0354-7116, XVIII, 36, 5-8.

 Премотавање неспокоја (Љубомир Зуковић: «Неспокојни покојник и друге приче“. – (2012).- Радови Филозофског факултета. Филолошке науке. Пале, број 14, 75-84.

 Шта би Вишњић данас видио (2013).- Српска вила, Бијељина, ISSN 0354-7116, XIX, 37, 5-7.

 Двије верзије романа за дјецу(2013).- Нова школа, Педагошки факултет, Бијељина, VIII, 11, 231-242.

 Од класичног ка Његошевом десетерцу(2013).- Српска вила, Бијељина, ISSN 0354-7116, XIX, 38, 48-60.

 Православна поетика модерног монаха(2014).- Српска вила, Бијељина, ISSN 0354-7116,XX, 39, 199-205.

 Афоризам наш насушни (2014).- Поговор у: Момчило Копривица: Било нам је добро, не поновило се. ИП „Младост“, Бијељина,71-78.

и у:  Носорог, Међународни часопис за сатиру, хумор и карикатуру, Бања Лука, 151, 10.

Трипут мјери, једном сијече 2014.- ( Цвијетин Ристановић: Вредновање књижевног текста). - Београд: Свет књиге.- 347-351.

Прича и причање. Кочићеви наратори (2016).- Српска вила, часопис за књижевност, науку и културу .- ISSN 0354-7116. -  Бијељина, XXII,  43, 49-62.

Василиса и монах. Дописана прича (2016).- Ћопићево стољеће Зборник радова поводом стогодишњице рођења, АНУРС, Бања Лука, књига XII, Одјељење књижевности и умјетности, књига 18,161-172.

Рат и револуција у хроници Славка Мићановића (2017).- Српска вила, часопис за књижевност, науку и културу.- ISSN 0354-7116.- Бијељина, XXII, 45, 37-53

Свијет иза маске у Мићановићевој романескној прози (2017).- Српска вила, часопис за књижевност, науку и културу.- ISSN 0354-7116.-  Бијељина, XXIII, 46, 108-123.

Ћопићев повратак у Кланац прича (2017).- Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства.-  Бијељина, XII, (1), 239-250.

Професорска проза (2018). – Српска вила,часопис за културу и умјетност.-ISSN 0354-7116.- Бијељина, XXIV,  47, 115-119.

др Јелина Ђурковић
Датум и место рођења: 3. 1. 1953. Шековићи
Тел: +387 55 415 400 лок 2940
е-mail: jelina.djurkovic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: понедјељак 12,00 -13,00 у кабинету 40

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Јелина Ђурковић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!