др Ненад Лалић

Ванредни професор

Образовање:

 • Доктор наука: “Развој методологије подршке пословном преговарању и групном одлучивању“, Факултет организационих наука Универзитета у Београду (2007);
 • Магистар: “Организовање пословања предузећа применом метода и модела групног одлучивања”  Факултет организационих наука Универзитета у Београду (2003);
 • Дипломирани инжињер организационих наука – одсјек менаџмент: Факултет организационих наука Универзитета у Београду (2001);

Звања:

 • 2008 - доцент за ужу област Менаџмент на период од пет година – Универзитет Браћа Карић у  Београду
 • 2008 - доцент за ужу област Менаџмент у спорту – Универзитет у Источном Сарајеву

Област научног истраживања:

 • Менаџмент, одлучивање, преговарање, системи за подршку одлучивању и преговарању, оптимизација

Пројекти:

 • «Становништво као основни фактор одрживог економског развоја Републике Српске.» Тематски пројекат Министарство науке и технологије Републике Српске (2009)- члан пројектног тима;
 • «Стратегије регионалног привредног развоја  Републике Српске на примјеру Семберије и Доњег Подриња.» Тематски пројекат Министарство науке и технологије Републике Српске (2009)-члан пројектног тима
 • «Колико дјеце треба Републици Српској? – Активности и мјере за подстицање рађања» Тематски пројекат Министарство науке и технологије Републике Српске (2011)-члан пројектног тима
 • «Пројекција развоја младе (школске) популације РС из демографске перспективе» Тематски пројекат Министарство науке и технологије Републике Српске (2011)-руководилац пројектног тима

Предмети:

 • На Факултету физичког васпитања и спорта Пале - Менаџмент у спорту
 • на Педагошком факултету у Бијељини - Менаџмент у васпитно-образовним установама
 • Гостујући предавач из привреде на Факултету организационих наука Универзитета у Београду - Теорија одлучивања

Остале важне информације:

Страни језици: енглески

Међународни радови са  ISI/SCI листе

 1. Мандић Д., Мартиновић Д., Лалић Н., Банђур В.,: Decision Support System in Physical Education, in the book 10th WSEAS Intenational Conference. on ARTIFICIAL INTELLIGENCE, KNOWLEDGE ENGINEERING AND DATA BASES (AIKED ’11) Included in ISI/SCI Web of Science and Web of Knowledge, ISBN: 978-960-474-273-9, ISSN: 1792-8117, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom, 2011, pp.309-313
 2. Мандић Д., Лалић Н., Лалић С.,: Decision Support System in Educational Technology, in the book 7th WSEAS International Conference on APPLIED COMPUTING (ACC '10) Included in ISI/SCI Web of Science and Web of Knowledge, ISBN: 978-960-474-236-3, ISSN: 1792-5908, Timisoara, Romania, 2010, pp.102-107
 3. Мандић Д., Банђур В., Лалић Н.,: Computer Aided Research in Managing Educational Process, in the book 7th WSEAS International Conference on ENGINEERING EDUCATION (EDUCATION '10) Included in ISI/SCI Web of Science and Web of Knowledge, ISBN: 978-960-474-202-8, ISSN: 1792-426X, Corfu, Greece, 2010, pp.373-378
 4. Мандић Д., Лалић Н., Банђур В.,: Managing Innovations in Education, in the book 9th WSEAS Intenational Conference. on ARTIFICIAL INTELLIGENCE, KNOWLEDGE ENGINEERING AND DATA BASES (AIKED ’10) Included in ISI/SCI Web of Science and Web of Knowledge, ISBN: 978-960-474-154-0, ISSN: 1790-5109, University of Kmbridge, Cambridge, United Kingdom, 2010, pp.231-237

Одабране референце:

 1. Лалић Н., Сукновић М., Кецман Т., “Одређивање тежина корисничких критеријума и избор добављача процесомгрупног одлучивања“, Зборник  радова SYM-OP-IS 2001; 
 2. Дулановић Ж., Круљ Д,  Лалић Н.,“Нови правци у менаџменту-виртуелне органиѕације” Зборник радова SimOrg 2002;
 3. Лалић Н., Дулановић Ж., Сукновић М., “Унапређење пословања предузећа применом модела групног одлучивања, Зборник радова SimOrg 2004;
 4. Лалић Н., Чупић М., “Пословно преговарање као форма одлучивања, Зборник радова SYM-OP-IS 2005;
 5. Лалић Н., Сукновић М., Делибашић Б., “Пројектовање и избор најприхватљивије алтернативе моделима групног одлучивања, Зборник радова YUPMA 2006;
 6. Сукновић М., Делибашић Б., Лалић Н., “Пројектовање система за подршку пословном преговарању, Зборник радова YU-INFO 2006;
 7. Лалић Н., Сукновић М., Делибашић Б., “Формализација процеса пословног преговарања, Зборник радова SYM-OP-IS 2006;
 8. Сукновић М., Делибашич В., Лалић Н., “Business Negotiations Support System Design“ , Зборник радова SYM-OP-IS 2006;
 9. Лалић Н.,  Сукновић М.,  Делибашић Б.,  “Примена модела групног одлучивања са интервалним вредносtима атрибута”, Зборник радова SimOrg 2006;
 10. Катанић П, Лалић Н., “ИТ технологије Подршка у организовању и вођењуcаcтанкаЗборник радова SYM-OP-IS 2007;
 11. Лалић Н., “Преговарање и одлучиванје“, Зборник радова – Висока школа струковних студија за менаџмент у саобраћају  НИШ,2008;
 12. Лалић Н., “Преговарање као предпроцес одлучивању“, Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе 2009 – Факултет физичког васпитанје и спорта Пале;
 13. Милић М., Лалић Н., “Улога и значај система пословне интелигенције у савременом менаџменту“, Зборник радова СимОрг 2008;
 14. Милић М., Лалић Н., “Значај система пословне интелигенције за процес пословног одлучиванја“ SYM-OP-IS 2008;
 15. Лалић Н., „Значај пословне интелигенције за процес одлучивања“, SYM-OP-IS 2009;
 16. Лалић Н, Лалић С, Стевић Б, ,,Значај система менаџмента знања за компанију“Научно-стручни часопис СПОРТ И ЗДРАВЉЕ,-Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево,2010;
 17. Лалић Н., Лалић С., „Знање ка интелектуални капитал организације“, SimOrg 2010, Златибор;
 18. Гајевић А., Лалић Н., Бићанин П., Атанасов Д., „Динамика морфолошког и моторичког развоја ученика основношколског узраста у Републици Србији“, Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе 2010– Факултет физичког васпитанје и спорта Пале;
 19. Бићанин П., Лалић Н., Гајевић А., Атанасов Д., Ивановић Ј., „Унапређенје система за праћење спортских резултата у Републици Србији“, Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе 2010– Факултет физичког васпитанје и спорта Пале;
 20. Лалић Н., Палибрк М. “Важност менаџмента знања у пословном одлучивању“  SYM – OP – IS – 2010, Тара;
 21. Мандић Д., , Лалић Н., Банђур Б. “Управљање иновацијама у образовању“ Стање и перспективе у основном и предшколском васпитању и образовању, Педагошки факултет Бијељина 2010;
 22. Лалић Н., “Теоријске основе одлучивања“  Директор школе бр.1/2011, Београд 2011;
 23. Лалић Н., Вилотијевић Г. “Делотворно руковођење путем похвала и јасних циљева“  Директор школе бр.1/2011, Београд 2011;
 24. Гајевић А., Лалић Н., Пелемиш В., Бошковић Л., “Адаптивно скијање-историјат, категорије опрема“, Научно –стручни часопис из области спорта и физичке културе 2011- Факултет физичког васпитања и спорта Пале;
 25. Павловић Р., Стевић Д., Лалић Н., “Анализа морфолошког статуса студента категоризацијом према БМИ-у“, Конгрес антрополошког друштва Србије, Јагодина, 2011.

Објављени уџбеници:

 • Лалић Н., «Менаџерско одлучивање», Педагошки факултет Бијељина, (2010);
 • Лалић Н., «Школски менаџмент-практикум», Школска књига, Београд, (2010);
 • Вилотијевић М., Лалић Н., Мандић Д., «Школски менаџмент», Школска књига, Београд, (2011);
 • Лалић Н., Вилотијевић М., Мандић Д.,«Менаџмент у образовању» Педагошки факултет Бијељина,(2011);
др Ненад Лалић
Датум и место рођења: 15.02.1959. Сарајево
Тел: +387 55 415 400 лок 2936; +387 65 581 348
е-mail: nenad.lalic@yahoo.com; nenad.lalic@orao.aero
Термини консултација: сваки други петак од 11,00 у кабинету 36.

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Ненад Лалић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!