др Сања Опсеница

Ванредни професор

Образовање:

 • Доктор наука: Релације стилова понашања родитеља и психолошке сепарације адолесцената, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2009)
 • Магистар: Повезаност циљних оријентација и васпитне климе одрастања код студената, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (2006)
 • Дипломирани психолог: Филозофски  факултет,  Универзитета у Новом Саду (1996)

Звања:

 • 2000-асистент-Педагошки факултет, Бијељина
 • 2006-виши асистент- Педагошки факултет, Бијељина
 • 2010-доцент- Педагошки факултет, Бијељина
 • 2015-ванредни професор- Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

 • Општа психологија
 • Развојна психологија
 • Педагошка психологија

Предмети:

 • На основним студијама: Општа и развојна психологија, Психологија
 • Мастер студије:

Остале важне информације:

Страни језици: енглески
Чланство у организацијама:

 • Члан Антрополшког друштва Републике Српске
 • Члан Антрополшког друштва Републике Србије

Одабране референце:

 1. Опсеница, С., Рудић, С., Стевић, Д.: Особине наставника као фактор општег става ученика VIII разреда према настави физичког васпитања. ФИС комуникације 2000, Ниш, 5.-6. септембар 2000.
 2. Рудић, С., Гебауер, К., Влајковић, К., Опсеница, С.: 
  Contrbution of neuropsychology testing in differentiation of pseudoseizures and epilepsy. 11th meeting of Europian neurogical society, Pariz, 2001.
 3. Пелемиш, М., Опсеница, С., Стевић, Д., РудиЋ, С.:
  Ставови ученика млађег школског узраста према спорту и спортском новинарству. Саопштење на XII конгресу антрополошког друштва Југославије, Ниш, 31. мај-3. јун 2001.
 4. Пелемиш, М., Стевић, Д., Опсеница, С., Рудић, С.:
  Стил понашања учитеља (професор разредне наставе) као фактори општег става ученика према настави физичког васпитања. Саопштење на XII Конгресу антрополошког друштва Југославије, Ниш, 31. мај-3. јун 2001.
 5. Пелемиш, М., Стевић, Д., Опсеница, С.:
  Деформитети стопала ученика млађег школског доба регије Семберија и Мајевица. Други симпозијум ДАРС, Јахорина, 23.-25. април 2004.
 6. Опсеница, С.:Повезаност локуса контроле и мотивације студената, Нова Школа, Бијељина, број 2, 2006.
 7. Опсеница, С.: Циљеви као покретачи, Нова Школа, Бијељина, број 3, 2007.
 8. Опсеница, С.: Циљне оријентације студената и фактори који утичу на њих, XLVIII Конгрес антрополошког друштва Србије, Пролом бања, 1-4. Јуна 2009.
 9. Опсеница, С.: Циљеви студената у ситуацији постигнућа, XLVIII Конгрес антрополошког друштва Србије, Пролом бања, 1-4. Јуна 2009.
др Сања Опсеница
Датум и место рођења: 15.02.1973. Сремска Митровица
Тел: +387 55 415 400 лок: 2945
е-mail: sanja.opsenica@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: уторак 10,00-12,00; кабинет 45

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Сања Опсеница

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!