др Татјана Думитрашковић

Ванредни професор

Образовање:

 • Доктор књижевноисторијских наука, Филозофски факултет, Источно Сарајево, (2012) – Шекспирова имплицитна критика институционализованог морала у контексту ренесансне политичке мисли
 • Магистар филолошких наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду, (2004) – Религија и политика у служби политике у Шекспировим драмама из националне историје
 • Дипломирани професор енглеског језика и књижевности – Филолошки факултет Универзитета у Приштини (1995)

Звања:

 • 2001 - асистент - Педагошки факултет, Бијељина

 • 2005 - виши асистент - Педагошки факултет, Бијељина

 • 2013 - доцент, Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

 

 • Шекспирологија

 • Енглеска књижевност ренесансе

 • Културолошке студије

 • Методика енглеског језика

Пројекти:

 

 • Boshman Project - пројекат сарадње Универзитета у Ослу и Универзитета у Бања Луци, Мостару, Сарајеву и Тузли у организацији Норвешког савета за високо образовање : Истраживачки рад и високо образовање 2003-2005

 • Модел информационих система за примјену кластер анализе у истраживању демографске старости становништва општина РС, Министарство науке и технологије РС, 2010. (члан пројектног тима)

 • Просторно-функционални развој предшколског васпитања и образовања Републике Српске, Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет, 2011 (члан пројектног тима)

 • Иновирање основношколске лектире у функцији унапређења културе читања савременог детета у Републици Српској, Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет, 2015, ( члан пројектног тима)

 •  

Предмети:

 • На основним студијама : Енглески језик 1, Енглески језик 2, Енглески јези Разредно-предметна настава: Савремена енглеска књижевност, Енглеска књижевност (1500-1700), Енглеска  књижевност (18. и 19.век) и Америчка књижевност, Методика енглеског језика

Остале важне информације:

Страни језици: енглески и француски

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: ELTA, ALTE

Преводилац за енглески језик часописа за теорију и праксу савремене школе и предшколства Нова школа Педагошког факултета у Бијељини

Сертификовани администратор за спровођење APTIS тестова (тестови провере нивоа знања енглеског језика запослених у одређеној организацији) у сарадњи са Британским саветом

Научно- стручни скупови:

 

 1. ,Power and Authority-Two Disturbing Forces within the Universe of Shakespeare`s Coriolanus“. Рад презентован на међународном научном скупу 2nd International Conference on English Language and Literary Studies CELLS: Remaking Tradition,  Banja Luka, 2015
 2. ,,Troilus and Cressida-Shakespeare against the Violence and Absurdity of War“.  Рад презентован ма међународном научном скупу ELALT 2 Conference, Novi Sad 2015
 3. ,,Culture, Identity and Foreign Language Teaching and Learning“. Рад презентован на међународном скупу  4th International Conference on Foreign Language, Teaching and Applied Linguistics, Сарајево, 2014
 4. ,,Modern Critical Approaches to Shakespeare: New Readings of The Merchant of Venice and Measure for Measure Among the Late20th Century Critics“. Рад презентован на међународном научном скупу  IX International Conference: Mapping the World of Anglo-American Studies at the Turn of the Century, Никшић, 2013. 
 5. ,,Hamlet’s Political Problem - A New Approach in Reading Shakespeare’s Hamlet“. Рад презентован на скупу  1st International Conference on English Language and Literary Studies: Going Against the Grain, Бања Лука, 2013.
 6. ,,The Problem of Kingship in Shakespeare’s History Plays“. Рад презентован на скупу 23rd International Conference on British and American Studies, Темишвар, 2013
 7. ,,Шекспир и ренесансно позориште – културни и политички идентитет једне епохе“Рад представљен на  научном скупу са међународним учешћем: Наука и савремени универзитет, Филозофски факултет, Ниш, 2012.
 8. ,,Драма у настави страног језика“. Рад представљен на III научном скупу са међународним учешћем: ,,Савремена школа – изазови и дилеме, Педагошки факултет, Бијељина, 2012.
 9. ,,Власт и моћ у Шекспировом Краљу Лиру.Рад презентован на IV научном скупу младих филолога Србије, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2012
 10. ,,Intercultural Dialogue in Teaching Foreign Language Literature“.Рад презентован на скупу The Sixth International Interdisciplinary Symposium Encounters of Cultures, Филозофски факултет, Нови Сад, 2011
 11. ,,Лудило у Хамлету и Краљу Лиру Виљема Шекспира“. Рад презентован на IIIнаучном скупу младих филолога Србије, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2011. 
 12. ,,Интеркултурална комуникативна компетенција и књижевни текст у настави страног језика“.  Рад презентован на међународном научном скупу Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање традиција и савременост, Педагошки факултет, Јагодина, 2011.
 13. ,,Веза између језика и култура: књижевност у настави страног језика“. Рад презентован на II научном скупу са међународним учешћем: Развој и јачање компетенција у образовању и – приоритети за бржи друштвени напредак, Педагошки факултетБијељина, 2011. 
 14. ,,Однос наставника и ученика у комуникативном приступу у настави страног језика“.  Рад презентован на I научном скупу са међународним учешћем: Стање и перспективе у основном и предшколском образовању и васпитању, Педагошки факултетБијељина, 2010.   
 15. Развијање свијести о Болоњском процесу: БиХ – интеграција у европско подручје високог образовања 2005,  Сарајево, 2005.
 16. Савремена универзитетска настава, Требиње,  2003.
 17. Универзитетска настава на почетку 21. века, Бања Дворови, 2003.

Одабране референце:

 1. Dumitrašković Tatjana 2015. ,,Modern Critical Approaches to Shakespeare: New Readings of The Merchant of Venice and Measure for Measure Among the Late20th Century Critics “. In Mapping the World of Anglo-American Studies at the Turn of the Century, Cambridge Scholars Publishing, 2015
 2. Dumitrašković Tatjana 2014. ,,Тhe Nature of the Figure of Villain in English Medieval and Elizabethan  Drama“. Радови Филозофског факултета, књига 2, бр,16. Пале: Филозофски факултет: 745-755
 3. Dumitrašković, Tatjana. 2014. ,,Culture, Identity and Foreign Language Teaching and Learning“. In Applying Intercultural Linguistic Competence to Foreign Language Teaching and Learning, 523-529. Sarajevo: IBU Publications
 4. Dumitrašković, Tatjana. 2014. ,,The Problem of Kingship in Shakespeare’s History Plays“. Romanian Journal of English Studies. Volume 11, Issue 1, Pages 78–85, ISSN (Online) 1584-3734, DOI: 10.2478/rjes-2014-0010 
 5. Думитрашковић, Татјана. 2014. ,,Примена савремених информационо-комуникационих технологија у настави страног језика“. Нова школа бр.13:120-126
 6. Думитрашковић, Татјана. 2013. ,,Шекспир и ренесансно позориште-културни и политички идентитет једне епохе.“ у Знање и корист тематски зборник са  научног скупа са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 2, 181-193.  Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу
 7. Думитрашковић, Татјана. 2013. ,,Драма у настави страног језика“. Нова школа, бр.10. Бијељина: Педагошки факултет: 300-307
 8. Думитрашковић, Татјана (2013). ,,Власт и моћ у Шекспировом Краљу Лиру“. Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, стр.219-224.
 9. Думитрашковић, Татјана (2012). ,,Лудило у Хамлету и Краљу Лиру Виљема Шекспира“.Зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије ,,Савремена проучавања језика и књижевности“. Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, стр.193-201
 10. Dumitrašković, Tatjana (2012).,,Shakespeare between interculturalism and cultural imperialism,’’ ApproachesandMethodsin Second and Foreign Language Teachingedited by Azamat Akbarov and Vivian Cook, IBU Publications, Sarajevo, 523-529 ( The Second International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, 5-7 May, 2012. Sarajevo)
 11. Думитрашковић, Татјана (2012). ,,Проблем краљевања у Шекспировом Краљу Лиру“. Српска вила, бр.36. СПКД ,,Просвјета“, Бијељина, стр. 230-237
 12. Думитрашковић, Татјана (2012). ,,Веза између језика и култура: књижевност у настави страног језика“. Нова школа, бр.9. Педагошки факултет, Бијељина, стр. 145-151
 13. Думитрашковић, Татјана (2011). ,,Шекспир и позориште као политичка институција“.Српска вила, бр. 34. СПКД ,,Просвјета“, Бијељина, стр.185-195
 14. Думитрашковић, Татјана (2011). ,,Однос наставника и ученика у комуникативном приступу у настави страног језика“. Нова школа, бр.8. Педагошки факултет, Бијељина, стр.198-206
 15. Думитрашковић, Татјана (2009). ,,Кардинал Вулси у Хенрију VIII“. Радови Филозофског факултета, књига 2, бр,11, Пале, стр.339-347
 16. Думитрашковић, Татјана (2009). ,,Злоупотреба религије у Хенрију V“. Српска Вила, број 30. СПКД  ,,Просвјета“, Бијељина, стр. 216-221
 17. Думитрашковић, Татјана (2008). ,,Шекспиров Ричард III “.Нова Школа, број 6. Педагошки факултет, Бијељина, стр. 116-120
 18. Думитрашковић, Татјана (2006). ,,Религија и свештенство у књижевности хуманизма и ренесансе“. Нова Школа, број 3, Педагошки факултет, Бијељина, стр. 113-123
 19. Думитрашковић, Татјана (2006). ,,Свештенство у енглеској књижевности касног средњег века“. Нова школа, број 2. Педагошки факултет, Бијељина,  стр.139-144
 20. Думитрашковић, Татјана (2005). ,,Религија и свештенство у Енглеској крајем шеснаестог века у писаним изворима за Шекспирове драме из националне историје“. Српска Вилa, број 22. СПКД  ,,Просвјета“, Бијељина, стр. 66-74
 21. Думитрашковић, Татјана (2005). ,,Кратак преглед енглеске и српске литературе о улози свештенства и религије у Шекспировим драмама из националне историје“.  Нова школа, број 1. Педагошки факултет, Бијељина, стр. 135-146
др Татјана Думитрашковић
Датум и место рођења: 23. 2. 1973. Краљево
Тел: +387 55 415 400 лок 2933
е-mail: tatjana.dumitraskovic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: понедјељак 12,00 - 13,00 у кабинету бр. 33

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Татјана Думитрашковић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!