мр Гордана Стојановић-Спасојевић

Доцент

Образовање:

 • Магистар методичких наука - методика наставе музичке културе, Педагошки факултет-Бијељина, Универзитет у Источном Сарајеву, 2004. године. Тема: ''Карактеристике музикалности дјеце млађег школског узраста Семберије и Мајевице.''
 • Дипломирани музичар: Факултет музичких уметности, Универзитет у Београду, 1982. године.

 

Звања:

 • 1998 - асистент -  Педагошки факултет, Бијељина
 • 2005 - виши асистент - Педагошки факултет, Бијељина
 • 2010 - виши асистент (реизбир) - Педагошки факултет, Бијељина
 • 2015 - доцент -  Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

 • Методика наставе музичке културе
 • Музичке способности

Предмети:

 • На основним студијама: Методика наставе музичке културе I -  I I (смјер разредне наставе), Методика музичког васпитања (смјер васпитача)

 

Остале важне информације:

Композиције за рад са хором млађег школског узраста,
Композиције за рад са хором старијег школског узраста,
Духовне композиције за рад са хором основношколског узраста

Одабране референце:

Научни радови: Истраживачки рад

1. ISSN 1840-0922, ГОДИНА I I
''НОВА ШКОЛА'' (Часопис за унапређење наставе бр. 2), Педагошки факултет, Бијељина, 2006. године,
Мр Гордана Спасојевић – Стојановић : ''Карактеристике музикалности дјеце млађег школског узраста Семберије и Мајевице.''

Стручни радови:

 1. Мр Гордана Спасојевић – Стојановић: ''Музика и њен значај на развојном путу дјетета.'' ISSN 1840-0922, ГОДИНА I I''НОВА ШКОЛА'' (Часопис за унапређење наставе бр.3), Педагошки факултет, Бијељина, 2006. године. 
 2. Спасојевић-Стојановић, Г. (2013) : “Савремени приступ садржајима инструменталне музике у  млађим разредима основне школе.“ Рад изложен на III научном скупу  са међународним учешћем на Педагошком факултету у Бијељини  2012. Год. Објављен у часопису: НОВА ШКОЛА број VIII ( 2, ) 2013.год. : УДК 371.26: 785.031.4, DOI 10.7251/NSK1312010S.
 3. Тракиловић Д, Спасојевић Стојановић Г., Јелена Тракиловић:" Технике развоја вокалних способности дјеце млађег школског узраста." Рад саопштен на V научном скупу од медјународног значаја на Педагошком факултет у Бијељини, 2014.год..Објављен  у : Бијељински методички часопис, (2) 2015., 56-63., ISSN 2303-5366.
 4. Спасојевић-Стојановић Г, Д. Тракиловић  : "Народна пјесма и њен значај у натави музичке културе у разредној настави." Рад саопштен на VI научном скупу од међународног значаја на Педагошком факултету у Бијељини, новембар 2015 год.

Објављени уџбеници:

 1. Д. Тракиловић, Г. Спасојевић-Стојановић, Ј.Тракиловић, Вокално – инструментална настава, Педагошки факултет, Бијељина, 2010, ISBN 978-99938-55-12-5, COBISS.BH-ID 1619480
 2. Тракиловић, Д., Спасојевић- Стојановић Г., (2014): ПРАКТИКУМ ( Музичка култура са методиком), Педагошки факултет, Бијељина,SBN 978-99938-55-20-0, COBISS.RS- ID 4152088.
 3. Тракиловић, Д., Спасојевић- Стојановић Г., (2014): ПРАКТИКУМ I ( Методика наставе музичке културе), Педагошки факултет, Бијељина,  ISBN 978-99938-55-19-4, COBISS.RS- ID 4143896.
 4. Тракиловић, Д., Спасојевић- Стојановић Г., (2014): ПРАКТИКУМ II ( Методика наставе музичке културе), Педагошки факултет, Бијељина, ISBN 978-99938-55-21-7, COBISS.RS- ID 4152088.

Рецензије:
Тракиловић Десанка (2003.)-Приручници за учитеље и наставнике основних школа (завод за уџбенике и наставна средства Српско Сарајево)

Датум и место рођења: 20. 9. 1959. Добој
Тел: +387 55 415 400 лок 2944
е-mail: gordana.stojanovic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: сриједа 11.00 - 13.00, кабинет бр. 44

ОГЛАСНА ТАБЛА: мр Гордана Стојановић-Спасојевић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!