Др Саша Ђукић

Доцент

Образовање:

 • Доктор лингвистичких наука, Филозофски факултет Пале (2018) - Статус агенцијског жанра или подстила унутар публицистичког функционалног стила савременог српског језика
 • Магистар лингвистичких наука, Филозофски факултет Пале (2011)  - Стилске особине агенцијског новинарства у БиХ
 • Професор српског језика и српске књижевности, Филозофски факултет Пале (2005) – «Скуп» М. Држића према Плаутовој «Алуларији – сличности и разлике

Звања:

 • 2013 - виши асистент – Педагошки факултет у Бијељини
 • 2018 - доцент - Педагошки факултет у Бијељини

Област научног истраживања:

 • Стилистика
 • Синтакса

Пројекти:

Извршена регистрација самосталног истраживача под бројем: 01014 у евиденцији извођача истраживачке и/или развојне дјелатности у Републике Српске, система Е-CRIS.RS

Предмети:

 • На основним студијама: Српски језик II, Методика наставе српског језика и књижевности

Остале важне информације:

 • Страни језици: руски, енглески

Одабране референце:

 1. С. Ђукић (2011): Аутоматизами кохезивности у агенцијској вијести, Узданица, Јагодина, 71-81.
 2. С. Ђукић (2011): Синтаксичко-структурни типови наслова агенцијских вијести, Радови Филозофског факултета Пале, XIII/1, 485-498.
 3. С. Ђукић (2013): Дискурсна анализа агенцијске вијести, Наука и традиција, Филозофски факултет Пале, књ. 7/1, 143-156.
 4. С. Ђукић (2013), Синтаксички облици лида (главне вијести) у агенцијској вијести, Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије, Савремена проучавања језика и књижевности, одржан на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 17. марта 2012. године, година IV/ књига 1, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, 335-46.8
 5.  С. Ђукић (2014) - Фигуре понављања у поезији Драге Куђића, Зборник радова са Научног скупа „Наука и глобализација“, Филозофски факултет, Пале, књ. 8/1, стр. 437-446.
 6. С. Ђукић (2014) - Интертекстуалност као умјетнички поступак у публицистичкој прози 'Крстоноше и сизифовци' Жељка Грујића, Зборник радова са Научног скупа „Наука и слобода“, књ. 9/1,  Филозофски факултет Пале.
 7. С. Ђукић (2014) - Употреба аутоматизама у финитивној реченици (бекграунду) агенцијске вијести, Научни скуп „Стандарди и критеријуми квалитетног образовања и школе будућности“, Нова школа, IX/2, рад у штампи.
 8. С. Ђукић (2015) – Слободно препричавање у настави језичке културе  (модел лексичко-семантичке вјежбе у млађим разредима основне школе). Прилози настави српског језика и књижевности, IV, Бања Лука: Друштво настваника српског језика и књижевности, рад у штампи.
 9. С. Ђукић (2017) – „Компаративна анализа нункција ачина и фпреношења туђег говора у штампаним и агенцијским вијестима“, Књижевност и језик, LXIV, 1–2,    Београд: Часопис Друштва за српски језик и књижевност Србије, 147–165.

 

Учешће на начуним скуповима са рефератима и учешће на семинарима:

 1. Пети научни скуп Стандарди и критеријуми квалитетног образовања и школе будућности, одржан на Педагошком факултету у Бијељини, 14. новембра 2014 са рефератом:  „Употреба аутоматизама у финитивној реченици (бекграунду) агенцијске вијести“.
 2. Научни скуп Наука и слобода, одржан на Филозофском факултету на Палама 16-18. маја 2014. године, назив реферата: „Интертекстуалност као умјетнички поступак у публицистичкој прози 'Крстоноше и сизифовци' Жељка Грујића“.
 3. V научни скуп младих филолога Србије, одржан на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 30. марта 2013. године; назив реферата: Могућност издвајања агенцијског подстила унутар публицистичког функционалног стила савременог српског језика.
 4. Научни скуп Наука и глобализација, одржан на Филозофском факултету на Палама 17-19. маја 2013. године, назив реферата: Стилске фигуре и њихова стилогеност у поезији Драге Куђића.
 5. Научни скуп Наука и традиција, одржан на Филозофском факултету на Палама 18-19. маја 2012. године, назив реферата: Дискурсна анализа агенцијске вијести
 6. IV научни скуп младих филолога Србије, одржан на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 17. марта 2012. године; назив реферата Синтаксички облици лида (главне вијести) у агенцијској вијести.
 7. I семинар за професоре и ученике средњих школа БиХ, одржан у Сарајеву 12-13. новембра 2009. године у организацији Вијећа за штампу БиХу Сарајеву, под називом Медијска писменост  - разумијевање медија и својих права на истину.
 8. II семинар за професоре и ученике средњих школа БиХ, одржан у Сарајеву 9-10. октобра 2010. године у организацији Вијећа за штампу БиХу Сарајеву, под називом Медијска писменост II  - разумијевање медија и својих права на истину.
 9. Модератор методичке радионице Слободно препричавање у настави језичке културе  (модел лексичко-семантичке вјежбе у млађим разредима основне школе). Други редовни семинар наставника српског језика и књижевности, одржан 18-19. 4. 2015, Бања Лука – Пале. 
 10. Носилац и модератор семинара "Медијска писменост – разумијевање медија кроз наставу српског језика“ за настванике српског језика и књижевност Брчко дистрикта, одржаног 21.8.2017. у Брчком.
Др Саша Ђукић
Датум и место рођења: 25.7.1973. Зеница
Тел: 055 415 400, лок. 2924
е-mail: sasa.djukic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: понедјељак: 9.00 – 11.00 у кабинету бр. 24.

ОГЛАСНА ТАБЛА: Др Саша Ђукић

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!