мр Сузана Бунчић

Виши асистент

Образовање:

 • Магистар српске књижевности,  Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале (2014) – тема: Типови и функције хумора у приповијеткама Ива Андрића
 • Професор српског језика и српске књижевности,  Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале (2007) – тема: Традиција и индивидуални таленат у поезији Рајка Петрова Нога

Звања:

 • 2009 - асистент - Педагошки факултет, Бијељина
 • 2014 - виши асистент - Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

 • Историја књижевности
 • Теорија књижевности
 • Књижевност 20. вијека

Предмети:

 • На основним студијама: Књижевност, Народна књижевност, Луткарство и сценска умјетност

Остале важне информације:

Страни језици: енглески и руски
Рад на мјесту коректора у ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“, Источно Ново Сарајево

Учествовала је као сарадник-истраживач на сљедећим пројектима:

 1. Просторно-функционални развој предшколског васпитања и образовања Републике Српске, Универзитет у Источном Сарајеву – Педагошки факултет у Бијељини (2011).
 2. Иновирање наставног процеса са даровитим ученицима као претпоставка друштвеног прогреса, Универзитет у Источном Сарајеву – Педагошки факултет у Бијељини (2013) .
 3. Идентификација даровитости код ученика нижих разреда основне школе путем процјене који реализује Универзитет у Источном Сарајеву – Педагошки факултет у Бијељини (2014).
 4.  

Одабране референце:

 1. Лаловић 2008: Сузана Лаловић, Зимомора и почеци освајања завичаја, У: Рајко Петров Ного, Зимомора након четрдесет година, Лакташи: Графомарк, 92 – 96.
 2. Лаловић 2010: Сузана Лаловић, Бајка у савременом наставном процесу, Нова школа, година V,  бр. 7, Бијељина: Педагошки факултет у Бијељини, 200 – 213.
 3. Лаловић, Ковачевић 2011: Сузана Лаловић, Mилена Ковачевић, Средина и одрастање дјевојчица: Андрићева Роза и Самоковлијина Мирјама, Детињство, Часопис о књижевности за децу 2/2011 (XXXVII), Нови Сад, 117 – 126.
 4. Лаловић 2011: Сузана Лаловић,Збогом, Сарајево Радована Вучковића – паралеле са Андрићевим стваралаштвом, Наука и политика, зборник радова књига 5, том 1, Пале: Филозофски факултет Пале, 373 – 383.
 5. Ковачевић, Лаловић, Крсмановић 2013: Ковачевић Милена, Лаловић Сузана, Крсмановић Душко, Утицај средњошколског успјеха на резултате теста из српског језика и књижевности у оквиру  пријемног испита на Педагошком  факултету у Бијељини,  Методичка пракса број 1. Vol 13, годинаXIII, Београд, 63 – 76.
 6. Лаловић 2014: Сузана Лаловић, Један Андрићев хумористички јунак, Књижевност и језик, часопис Друштва за Српски језик и књижевност Србије,год. LXI, број 1 – 2, Београд: Друштво за Српски језик и књижевност Србије, 57 – 67.
 7. Лаловић 2014: Сузана Лаловић, Алија Ђерзелез у свјетлу карневала, Филолог, часопис за језик, књижевност и културу, год. V, број 9. Бања Лука: Филолошки факултет, стр. 205 – 214.
 8. Лаловић 2014: Сузана Лаловић, Фра Марко Крнета – Андрићев хумористички јунак, Српска вила, часопис за књижевност, културу и науку. број 39, Бијељина: СПКД Просвјета, 223 – 245.
 9. Лаловић 2014: Сузана Лаловић, Један од могућих погледа на Андрићеву збирку „Кућа на осами“, Нова школа, година IX, број. 13, Бијељина: Педагошки факултет, 30 – 39.
 10. Милић, Симеуновић, Лаловић 2015: Сања Милић, Владо Симеуновић, Сузана Лаловић, Иновирање приступа у откривању креативности код дјеце предшколског узраста, Имплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме, зборник радова, Београд: Учитељски факултет Универзитета у Београду, 603 – 615.
 11. Лаловић 2015: Сузана Лаловић, Хумор и слобода у Андрићевој „Причи о везировом слону“, Наука и слобода, Научни скуп  поводом стогодишњице сарајевског атентата и двадесетогодишњице рада филозофског факултета на Палама, књ. 9, том ½, Пале: Филозофски факултет у Палама, 701 – 713. ISBN 978-99938-47-70-0.  DOI 10.7251/ZRNDSFFP09152701L.
 12. Лаловић 2015: Сузана Лаловић, Дефинисање појма хумор, Нова школа, година X, број. 15, Бијељина: Педагошки факултет, 90 – 106.
 13. Милић, Симеуновић, Лаловић 2015: Сања Милић, Владо Симеуновић, Сузана Лаловић, Системски развој даровитости путем јасног дефинисања исхода у настави, Нова школа, година X, број. 15, Бијељина: Педагошки факултет, 67 – 78.
 14. Бунчић 2015: Сузана Бунчић, Парадокс историје и неприлагођеног јунака, Српска вила, часопис за књижевност, културу и науку. број 41, Бијељина: СПКД Просвјета, 50 – 61.

Учествовала је и на три научна скупа сљедећим саопштењима:

 1. Лаловић 2012: Сузана Лаловић, Хумор – неискоришћени потенцијал у настави књижевности, Трећи научни скуп са међународним учешћем „Савремена школа изазови и дилеме“, Бијељина: Педагошки факултет у Бијељини, 9. 11. 2012.
 2. Лаловић 2014: Сузана Лаловић, Хумор у Радовићевом циклусу прича Гула, Књижевност за децу у науци и настави, Јагодина: Факултет педагошких наука, 11 – 12. април 2014.
 3. Бунчић Лаловић, Милић 2015: Сузана Бунчић Лаловић, Сања Милић, Аутобиографски и аутофикцијски дискурс у „Исповестима“ Мома Капора, Наука и евроинтеграције, Научнискуп Филозофског факултета Пале, Пале: Филозофски факултет 22 – 24 . мај 2015.
мр Сузана Бунчић
Датум и место рођења: 26. 1. 1982. Сарајево
Тел: +387 55 415 400 лок 2923
е-mail: suzana.lalovic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: понедјељак од 9 до 11 сати у кабинету бр. 23

ОГЛАСНА ТАБЛА: мр Сузана Бунчић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!