мр Сузана Бунчић

Виши асистент

Образовање:

 • Магистар српске књижевности,  Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале (2014) – тема: Типови и функције хумора у приповијеткама Ива Андрића
 • Професор српског језика и српске књижевности,  Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале (2007) – тема: Традиција и индивидуални таленат у поезији Рајка Петрова Нога

Звања:

 • 2009 - асистент - Педагошки факултет, Бијељина
 • 2014 - виши асистент - Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

 • Историја књижевности
 • Теорија књижевности
 • Књижевност 20. вијека

Предмети:

 • На основним студијама: Књижевност, Народна књижевност, Луткарство и сценска умјетност

Остале важне информације:

Страни језици: енглески и руски
Рад на мјесту коректора у ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“, Источно Ново Сарајево

Учествовала је као сарадник-истраживач на сљедећим пројектима:

 1. Просторно-функционални развој предшколског васпитања и образовања Републике Српске, Универзитет у Источном Сарајеву – Педагошки факултет у Бијељини (2011).
 2. Иновирање наставног процеса са даровитим ученицима као претпоставка друштвеног прогреса, Универзитет у Источном Сарајеву – Педагошки факултет у Бијељини (2013) .
 3. Идентификација даровитости код ученика нижих разреда основне школе путем процјене који реализује Универзитет у Источном Сарајеву – Педагошки факултет у Бијељини (2014).
 4.  

Одабране референце:

 1. Лаловић 2008: Сузана Лаловић, Зимомора и почеци освајања завичаја, У: Рајко Петров Ного, Зимомора након четрдесет година, Лакташи: Графомарк, 92 – 96.
 2. Лаловић 2010: Сузана Лаловић, Бајка у савременом наставном процесу, Нова школа, година V,  бр. 7, Бијељина: Педагошки факултет у Бијељини, 200 – 213.
 3. Лаловић, Ковачевић 2011: Сузана Лаловић, Mилена Ковачевић, Средина и одрастање дјевојчица: Андрићева Роза и Самоковлијина Мирјама, Детињство, Часопис о књижевности за децу 2/2011 (XXXVII), Нови Сад, 117 – 126.
 4. Лаловић 2011: Сузана Лаловић,Збогом, Сарајево Радована Вучковића – паралеле са Андрићевим стваралаштвом, Наука и политика, зборник радова књига 5, том 1, Пале: Филозофски факултет Пале, 373 – 383.
 5. Ковачевић, Лаловић, Крсмановић 2013: Ковачевић Милена, Лаловић Сузана, Крсмановић Душко, Утицај средњошколског успјеха на резултате теста из српског језика и књижевности у оквиру  пријемног испита на Педагошком  факултету у Бијељини,  Методичка пракса број 1. Vol 13, годинаXIII, Београд, 63 – 76.
 6. Лаловић 2014: Сузана Лаловић, Један Андрићев хумористички јунак, Књижевност и језик, часопис Друштва за Српски језик и књижевност Србије,год. LXI, број 1 – 2, Београд: Друштво за Српски језик и књижевност Србије, 57 – 67.
 7. Лаловић 2014: Сузана Лаловић, Алија Ђерзелез у свјетлу карневала, Филолог, часопис за језик, књижевност и културу, год. V, број 9. Бања Лука: Филолошки факултет, стр. 205 – 214.
 8. Лаловић 2014: Сузана Лаловић, Фра Марко Крнета – Андрићев хумористички јунак, Српска вила, часопис за књижевност, културу и науку. број 39, Бијељина: СПКД Просвјета, 223 – 245.
 9. Лаловић 2014: Сузана Лаловић, Један од могућих погледа на Андрићеву збирку „Кућа на осами“, Нова школа, година IX, број. 13, Бијељина: Педагошки факултет, 30 – 39.
 10. Милић, Симеуновић, Лаловић 2015: Сања Милић, Владо Симеуновић, Сузана Лаловић, Иновирање приступа у откривању креативности код дјеце предшколског узраста, Имплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме, зборник радова, Београд: Учитељски факултет Универзитета у Београду, 603 – 615.
 11. Лаловић 2015: Сузана Лаловић, Хумор и слобода у Андрићевој „Причи о везировом слону“, Наука и слобода, Научни скуп  поводом стогодишњице сарајевског атентата и двадесетогодишњице рада филозофског факултета на Палама, књ. 9, том ½, Пале: Филозофски факултет у Палама, 701 – 713. ISBN 978-99938-47-70-0.  DOI 10.7251/ZRNDSFFP09152701L.
 12. Лаловић 2015: Сузана Лаловић, Дефинисање појма хумор, Нова школа, година X, број. 15, Бијељина: Педагошки факултет, 90 – 106.
 13. Милић, Симеуновић, Лаловић 2015: Сања Милић, Владо Симеуновић, Сузана Лаловић, Системски развој даровитости путем јасног дефинисања исхода у настави, Нова школа, година X, број. 15, Бијељина: Педагошки факултет, 67 – 78.
 14. Бунчић 2015: Сузана Бунчић, Парадокс историје и неприлагођеног јунака, Српска вила, часопис за књижевност, културу и науку. број 41, Бијељина: СПКД Просвјета, 50 – 61.

Учествовала је и на три научна скупа сљедећим саопштењима:

 1. Лаловић 2012: Сузана Лаловић, Хумор – неискоришћени потенцијал у настави књижевности, Трећи научни скуп са међународним учешћем „Савремена школа изазови и дилеме“, Бијељина: Педагошки факултет у Бијељини, 9. 11. 2012.
 2. Лаловић 2014: Сузана Лаловић, Хумор у Радовићевом циклусу прича Гула, Књижевност за децу у науци и настави, Јагодина: Факултет педагошких наука, 11 – 12. април 2014.
 3. Бунчић Лаловић, Милић 2015: Сузана Бунчић Лаловић, Сања Милић, Аутобиографски и аутофикцијски дискурс у „Исповестима“ Мома Капора, Наука и евроинтеграције, Научнискуп Филозофског факултета Пале, Пале: Филозофски факултет 22 – 24 . мај 2015.
мр Сузана Бунчић
Датум и место рођења: 26. 1. 1982. Сарајево
Тел: +387 55 415 400 лок 2923
е-mail: suzana.lalovic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: понедјељак од 9 до 11 сати у кабинету бр. 23

ОГЛАСНА ТАБЛА: мр Сузана Бунчић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!