др Лидија Јовичић

Доцент

Образовање:

 • Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Источном Сарајеву (2018)-Тема: "Стандарди компетенција наставника за рад у квалитетној школи"
 • Магистар педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2013) - Тема: Активности у слободно вријеме и асоцијално понашање младих.
 • Дипломирани педагог, Филозофски факултет у Палама (2008)

Звања:

 • 2018 - Доцент - Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву;
 • 2013 - виши асистент - Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву;
 • 2009 - асистент - Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

 • Педагогија, Методика

Стручна дјелатност кандидата

 • Остале стручне активности:

 • Секретар редакције научног часописа „Нова школа“  од  2012. године.
 • Секретар на постдипломском студију Педагошког факултета Бијељина, одсјек: Разредна настава, од 2012. до 2014. године.
 • Сарадник у акцији „А зашто ја немам пакетић?“, у организацији Педагошког факултета Бијељина, Факултета пословне економије Бијељина и Центра за социјални рад Бијељина, од 2010. до 2016. године.
 • Тренер на семинатру " Обука за ангажоване професионалце у програму припреме дјеце у години пред полазак у школу", у организацији Save the children, Бања Лука, 2015. године.
 • Тренер на семинару намијењеном стручном усавршавању васпитача у предшколским установама, "Припрема предшколске дјеце за школу", у организацији  Save the children, Брчко, 2015. године.
 • Покретач и сарадник хуманитарне акције "Снежана ниси сама", у организацији Педагошког факултета Бијељина, 2017. године.

Пројекти

 1. Сарадник на пројекту: „Школа и развој компетенција - како учити и како живјети с другим“. Носилац пројекта: OSCE БиХ уз сагласност Министарства просвјете и културе РС, 2010. године;
 2. Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат: „Колико дјеце треба Републици Српској? – активности и мјере за подстицање рађања“. Мнистарство науке и технологије РС, Бања Лука, 2010.
 3. Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат: ''Просторно-функционални развој предшколског васпитања и образовања Републике Српске''. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2011.
 4. Учесник "Друге зимске школе педагога и директора", Јахорина, 2011., "Аналитичко-студијски и истраживачки рад у васпитно-образовном процесу".
 5. Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат: „Управљање људским ресурсима у туристичким предузећима Републике Српске“. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву. Министарство науке и технологије 2012.
 6. Истраживач сарадник,  Утицај демографске транзиције на пензиони систем и тржиште рада Републике Српске. Носилац пројекта: Педагошки факултет. Министарство науке и технологије

 

Предмети:

 • На основним студијама: Педагогија,Општа педагогија, Методологија педагошких истраживања, Методика спацијалног образовања

Остале важне информације:

Страни језици: руски, енглески

Одабране референце:

 1. Гочевић, Л. (2010). Болоњски процес и законска регулатива. Зборник радова са III међународног научно-стручног скупа „Едукација наставника за будућност“, Педагошки факултет Зеница, стр. 301-318.
 2. Радовановић, И., Стојановић, Т., Гочевић, Л. (2012). Улога и педагошки значај школе у будућности. Зборник радова са IV међународног научно-стручног скупа „Едукација наставника за будућност“. Педагошки факултет Зеница, стр. 179-192.
 3. Гочевић, Л. (2012). Слободно вријеме као чинилац у формирању савремене личности. Нова школа, година VII, бр. 9/10, Педагошки факултет у Бијељини, Бијељина, стр. 160-172.
 4. Пашалић, С., Пелемиш, М., Гочевић, Л., Ћурић, С. (2012). Просторно-функционални развој предшколског васпитања и образовања у Републици Српској. Нова школа, година VII, бр. 9/10, Педагошки факултет у Бијељини, Бијељина, стр. 203-212.
 5. Пашалић, С., Гочевић, Л., Ковачевић, Б., Бојовић, В. (2013). Утицај примјене нових модела обраде историјских садржаја на успјех ученика у настави познавања друштва. Нова школа, година VIII, бр. 11, Педагошки факултет у Бијељини, Бијељина,  стр.180-195.
 6. Гочевић, Л. (2013). Активности младих у слободно вријеме. Нова школа, година VIII, бр. 9/10, свеска 2. Педагошки факултет у Бијељини, Бијељина, стр. 45-59.
 7. Гочевић, Л. (2014). Фактори организовања слободног времена. Методичка пракса- часопис за наставу и учење , број 2, година XIV,  Београд, "Школска књига" ДОО, Београд, и Учитељски факултет Врање
 8. Мандић, Р., Гочевић, Л., Пашалић, Б., Симић, С., Јовић, С., Ђукић, В. (2015). Планирање породице у функцији развоја школе будућности. Нова школа, година X, бр. 1, Педагошки факултет у Бијељини, Бијељина,  стр.117-131.
 9. Радовановић, И., Богавац, Д., Гочевић, Л. (2015). Квалитет у образовању: контрола или потреба? Нова школа, година X, бр. 1, Педагошки факултет у Бијељини, Бијељина,  стр.38-49.
 10. Јовичић, Л. (2017). Неорганизовано провођење слободног времена као узрок асоцијалног понашања младих. Нова школа, Педагошки факултет у Бијељини, Бијељина,стр. 43-55.
 11. Мандић, Р., Јовичић, Л., Ћурић, М.(2018). Испитивање ставова наставника о примјени и значају рефлексивне праксе у наставу географије. Нова школа, Педагошки факултет у Бијељини, Бијељина.

Учешће на конгресима и научним скуповима:

 

 1. Култура и образовање - детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе), XI научни скуп Бањалучки новембарски сусрети, децембар 2010. године са саопштењем: Цвјетковић, М., Гочевић Л.: Вриједности младих при уласку на универзитете у   односу на ранија истраживања.
 2. Стање и перспективе у основном и предшколском васпитању и образовању, I научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2010. Године, са саопштењем: Дмитровић, П., Гочевић, Л.; Предуслови за примјену инклузије.
 3. Едукација наставника за будућност, III међународни научно-стручни скуп, 2010.  године, Педагошки факултет Зеница, са саопштењем: Гочевић, Л.; Болоњски процес и законска регулатива.
 4. Едукација наставника за будућност, IV међународни научно-стручни скуп, 2012. године ,Педагошки факултет Зеница, са саопштењем: Радовановић, И., Стојановић, Т., Гочевић, Л.; Улога и педагошки значај школе у будућности.
 5. Развој и јачање компетенција у образовању- приоритети за бржи друштвени напредак, II научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2012. Године, са саопштењем: Пашалић, С., Пелемиш, М., Гочевић, Л., Ћурић, С. (2012). Просторно-функционални развој предшколског васпитања и образовања у Републици Српској.
 6. Развој и јачање компетенција у образовању- приоритети за бржи друштвени напредак, II научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2012. године, са саопштењем: Гочевић, Л.; Слободно вријеме као чинилац у формирању савремен личности.
 7. Савремена школа- изазови и дилеме, III научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2012. Године, са саопштењем: Пашалић, С., Гочевић, Л., Ковачевић, Б., Бојовић, В. (2013). Утицај примјене нових модела обраде историјских садржаја на успјех ученика у настави познавања друштва.
 8. Мјесто и улога наставничких факултета као носилаца образовања наставничког кадра у складу са европским стандардима, IV научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2013. Године, са саопштењем: Гочевић, Л.; Активности младих у слободно вријеме.
 9. Стандарди и критеријуми квалитетног образовања и школе будућности, V научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2014. Године, са саопштењем: Мандић, Р., Гочевић, Л., Пашалић, Б.; Планирање породице у функцији развоја школе будућности.
 10. Стандарди и критеријуми квалитетног образовања и школе будућности, V научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2014. Године, са саопштењем: Радовановић, И., Богавац, Д., Гочевић, Л.; Квалитет у образовању: контрола или потреба.
 11. Наука и настава данас, VIII научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2017. Године, са саопштењем: Мандић, Р., Јовичић, Л., Ћурић, М.; Испитивање ставова наставника о примјени и значају рефлексивне праксе у настави географије.
 12. Наука и настава данас, IX научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, Новамбар 2018. Године, са саопштењем:  Јовичић, Л., Мандић, Р. Оствареност општих компетенција наставника географије у сеоским и градским школама у Републици српској. 
 13. Наука и настава данас, IX научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, Новамбар 2018. Године, са саопштењем:  Јовичић, Л. Самопроцјена компетенција наставника у основној школи.
 14. Наука и настава данас, X научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, Новамбар 2019. Године, са саопштењем:   Мандић, Р., Јовичић, Л. Мотивација као фактор учења у настави усмјереној на ученике.
др Лидија Јовичић
Датум и место рођења: 28. 1. 1986. Сарајево
Тел: +387 55 415 400 лок 2920
е-mail: lidija.gocevic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: уторак 9,00 – 11,00 у кабинету бр. 43

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Лидија Јовичић

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!