др Лидија Гочевић

Доцент

Образовање:

 • Магистар педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2013) - Тема: Активности у слободно вријеме и асоцијално понашање младих.
 • Дипломирани педагог, Филозофски факултет у Палама (2008)

Звања:

 • 2013 - виши асистент - Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву;
 • 2009 - асистент - Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

 • Педагогија, Методика

Стручна дјелатност кандидата

 • Секретар на постдипломском студију Педагошког факултета Бијељина, смјер Разредна настава, од 2012. године.
 • Члан редакције научног часописа „Нова школа“, од 2012. године.

Пројекти:

 1. Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат: „Колико дјеце треба Републици Српској? – активности и мјере за подстицање рађања“. Мнистарство науке и технологије РС, Бања Лука, 2010.
 2. Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат: ''Просторно-функционални развој предшколског васпитања и образовања Републике Српске''. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2011.
 3. Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат: „Управљање људским ресурсима у туристичким предузећима Републике Српске“. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву. Министарство науке и технологије 2012.
 4. Истраживач сарадник,  Утицај демографске транзиције на пензиони систем и тржиште рада Републике Српске. Носилац пројекта: Педагошки факултет. Министарство науке и технологије

Предмети:

 • На основним студијама: Педагогија,Општа педагогија, Педагошка дијагностика, Упознавање околине са методиком

Остале важне информације:

Страни језици: руски, енглески

Одабране референце:

 1. Гочевић, Л. (2010). Болоњски процес и законска регулатива. Зборник радова са III међународног научно-стручног скупа „Едукација наставника за будућност“, Педагошки факултет Зеница, стр. 301-318.
 2. Цвјетковић, М., Гочевић, Л. (2010).  Вриједности младих при уласку на универзите у односу на ранија истраживања. Култура и образовање – Детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе), XI научни скуп Бањалучки новембарски сусрети, децембар 2010. године
 3. Радовановић, И., Стојановић, Т., Гочевић, Л. (2012). Улога и педагошки значај школе у будућности. Зборник радова са IV међународног научно-стручног скупа „Едукација наставника за будућност“. Педагошки факултет Зеница, стр. 179-192.
 4. Гочевић, Л. (2012). Слободно вријеме као чинилац у формирању савремен личности. Нова школа, година VII, бр. 9/10, Педагошки факултет у Бијељини, Бијељина, стр. 160-172.
 5. Пашалић, С., Пелемиш, М., Гочевић, Л., Ћурић, С. (2012). Просторно-функционални развој предшколског васпитања и образовања у Републици Српској. Нова школа, година VII, бр. 9/10, Педагошки факултет у Бијељини, Бијељина, стр. 203-212.
 6. Пашалић, С., Гочевић, Л., Ковачевић, Б., Бојовић, В. (2013). Утицај примјене нових модела обраде историјских садржаја на успјех ученика у настави познавања друштва. Нова школа, година VIII, бр. 11, Педагошки факултет у Бијељини, Бијељина,  стр.180-195.
 7. Гочевић, Л. (2013). Активности младих у слободно вријеме. Нова школа, година VIII, бр. 9/10, свеска 2. Педагошки факултет у Бијељини, Бијељина, стр. 45-59.
 8. Гочевић, Л. (2014). Фактори организовања слободног времена. Методичка пракса- часопис за наставу и учење, број 2, година XIV, Београд, "Школска књига" ДОО, Београд, и Учитељски факултет Врање, стр. 151-160.

Учешће на конгресима и научним скуповима:

 1. Култура и образовање - детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе), XI научни скуп Бањалучки новембарски сусрети, децембар 2010. године са саопштењем: Цвјетковић, М., Гочевић Л.: Вриједности младих при уласку на универзитете у  односу на ранија истраживања.
 2. Стање и перспективе у основном и предшколском васпитању и образовању, I научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2010. године, са саопштењем: Дмитровић, П., Гочевић, Л.; Предуслови за примјену инклузије.
 3. Едукација наставника за будућност, III међународни научно-стручни скуп, 2010.  године, Педагошки факултет Зеница, са саопштењем: Гочевић, Л.; Болоњски процес и законска регулатива.
 4. Едукација наставника за будућност, IV међународни научно-стручни скуп, 2012. године, Педагошки факултет Зеница, са саопштењем: Радовановић, И., Стојановић, Т., Гочевић, Л.Улога и педагошки значај школе у будућности.
 5. Развој и јачање компетенција у образовању - приоритети за бржи друштвени напредак, II научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2012. године, са саопштењем: Пашалић, С., Пелемиш, М., Гочевић, Л., Ћурић, С. Просторно-функционални развој предшколског васпитања и образовања у Републици Српској.
 6. Развој и јачање компетенција у образовању - приоритети за бржи друштвени напредак, II научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2012. године, са саопштењем: Гочевић, Л.; Слободно вријеме као чинилац у формирању савремене личности.
 7. Савремена школа - изазови и дилеме, III научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2012. године, са саопштењем: Пашалић, С., Гочевић, Л., Ковачевић, Б., Бојовић, В. (2013). Утицај примјене нових модела обраде историјских садржаја на успјех ученика у настави познавања друштва.
 8. Мјесто и улога наставничких факултета као носилаца образовања наставничког кадра у складу са европским стандардима, IV научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2013. године, са саопштењем: ГочевићЛ.; Активности младих у слободно вријеме.
 9. Стандарди и критеријуми квалитетног образовања и школе будућностиV научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2014. године, са саопштењем: Радовановић, И., Богавац, Д. и Гочевић, Л.; Квалитет у образовању: контрола или потреба.
 10. Стандарди и критеријуми квалитетног образовања и школе будућностиV научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2014. године, са саопштењем: Мандић, Р., Гочевић, Л. и Пашалић. Б.; Планирање породице у функцији развоја школе будућности.
др Лидија Гочевић
Датум и место рођења: 28. 1. 1986. Сарајево
Тел: +387 55 415 400 лок 2920
е-mail: lidija.gocevic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: уторак 8,00 – 10,00 у кабинету бр. 20

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Лидија Гочевић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!