мр Владан Тодић

Виши асистент

Образовање:

 • Мастер математичких наука: Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду 2014,
 • Дипломирани математичар: Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду (2005-2009).

Звања:

 • 2014 - виши асистент - Педагошки факултет, Бијељина
 • 2010 - асистент - Педагошки факултет, Бијељина

Пројекти:

 1. Модел информационих система за примјену кластер анализе у истраживању демографске старости становништва општина Републике Српске, Министарство
  науке и технологије РС, Бања Лука, 2010.

Предмети:

 • На основним студијама: Разредна настава: Математика 1 и Математика 2; Техничко образовање и информатика: Математика 1 и Математика 2.
 • Пољопривредни факултет: Математика.

Одабране референце:

 • Д.А.Романо, Владан Тодић и М.Винчић: Jедно проширивање класе елементарних функција; MAT-КОЛ (Бања Лука), ISSN 0354-6969 (p), ISSN 1986-5228 (o), XVI (2) (2010), 11-18 
 • Б.Боричић, Д.А.Романо и Владан ТодићЛогичко образовање студената предшколског програма, ИМО – ИСТРАЖИВАЊЕ МАТЕМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА, ISSN 1986-518X, Вол. IV (2012), Број 7, 5-16
 • М.Миловановић, Д.А.Романо и Владан ТодићРазличити теоријски аспекти истраживања наставе математике; Нова школа (Бијељина), ISSN 1840-0922 (p), ISSN 2232-8300 (o), 9/10 (2012), 89-109 
 • Д.А.Романо, Владан ТодићНеколико напомена о односу теорије и праксе математичког образовања учитеља; ИМО – ИСТРАЖИВАЊЕ МАТЕМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА, ISSN 1986-518X (o), Вол. III (2011), Број 4, 5-16
 • Д.А.Романо, Владан Тодић и М.Винчић: Jедно истраживање геометријских компетенција студената студијског програма за образовање учитеља, ИМО – ИСТРАЖИВАЊЕ МАТЕМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА, ISSN 1986-518X (o), Вол. II (2010), Врој 3, 33-45
мр Владан Тодић
Датум и место рођења: 15. 4. 1986. Тузлa
Тел: +387 55 415 400 лок 2921
е-mail: vladan.todic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: четвртак од 8 до 10 часова, кабинет бр. 39

ОГЛАСНА ТАБЛА: мр Владан Тодић

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!