МСц Милијана Миловановић

Виши асистент

Образовање:

 • Мастер математичар: Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду (2015).
 • Дипломирани математичар: Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду (2006).

Звања:

 • 2015 – виши асистент, Педагошки факултет, Бијељина
 • 2011 - асистент - Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

 • Математичка анализа
 • Методика математике
 • Истраживање математичког образовања

Пројекти:

 1. Диспаритети просторног развоја РС на основу вриједности индекса. Носилац пројекта: Педагошки факултет Бијељина, Универзитет у Источном Сарајеву, 2015.

Предмети:

 • Методика наставе математике 1 (студијски програм: Разредна настава)
 • Елементарни математички појмови (студијски програм: Предшколско образовање)

Одабране референце:

 1. М. Миловановић, Д. А. Романо, В. Тодић: Различити теоријски аспекти у истраживању наставе математике; Нова школа, ISSN 1840 - 0922, Број 9/10 (2012), 89 - 109
 2. М. Миловановић, А. Петојевић, Д. А. Романо: Једно истраживање о концептима рјешавања линеарних једначина и неједначина студената учитељског програма, ИМО, ISSN 1986 - 518X, Vol. IV (2012), Број 6, 15 – 24
 3. М. Миловановић, Д. А. Романо: Један интересантан аналог фактор-скупа; МАТ-КОЛ (Бања Лука), ISSN 0345 - 6969 (p), ISSN 1986 - 5228 (o),  XVIII (2) (2012), 5 – 9
 4. М. Миловановић, Д. А. Романо: Неке нове релације на скуповима; МАТ-КОЛ (Бања Лука), ISSN 0345 - 6969 (p), ISSN 1986 - 5228 (o), XVIII (2) (2012), 19 – 23
 5. М. Мilovanovic, D. А. Romanо: A construction of  quasi-antiorders on semigroups generated by coradicals of principal consistent subsets; International Journal of Algebra, ISSN 1312 - 8868, Vol. 6 (2012), no. 9 - 12, 517 – 529
 6. С. Црвенковић, М. Миловановић, Д. А. Романо: Неке дилема и питања које се природно појављују при увођењу појма ’угао’ у нижим разредима основне школе; ИМO, ISSN 1986 - 518X, Vol. IV (2012), Број 7, 17 – 30
 7. С. Црвенковић, М. Миловановић, Д. А. Романо: Упоредна анализа природе математичких знања која се користе у учионици; Норма, ISSN 0353 - 7129, Број 2 (2012), 133 - 154
 8. М. Миловановић, Д. А. Романо: Дескриптивна анализа Истражинања математичког образовања у Републици Српској (БиХ) у периоду 2011-2015; ИМО, ISSN (p) 2303-4890, ISSN (o) 1986-518X, Vol. VII (2015), Број 12, 25 – 36
МСц Милијана Миловановић
Датум и место рођења: 30.4.1982. у Бијељини
Тел: +387 55 415 400 лок 2921
е-mail: milijana.milovanovic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: понедјељак од 9 до 11 сати, кабинет бр. 21

ОГЛАСНА ТАБЛА: МСц Милијана Миловановић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!